contact zoeken wedstrijden

Ids Hellinga: " tradysje behâlde mar ek fernije "

Ids Hellinga is druk bezig met zijn voorbereiding als voorzitter van de 164e PC.  

De PC commissie bestaat momenteel uit vier leden. Na de 164e PC zal een vijfde commissielid benoemd gaan worden. De huidige Permanente Commissie bestaat uit Ids Hellinga (voorzitter), Siemen Volberda (secretaris), Jan Bosgra (penningmeester) en Theunis Bakker (bouwmeester).

KNKB TV in gesprek met de nieuwe voorzitter Ids Hellinga.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers