contact zoeken wedstrijden

Enno Kingma koning Rengersdag

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Anne Waterlander (x-lent.nl)
Video: KNKB Media

Dat de ene dag de andere dag niet is bewees maar weer eens de strijd om de prestigieuze Rengersdag partij. Kwart voor drie wees de klok aan en toen was de wedstrijd al gevorderd tot de finale. Van de 8 gespeelde partijen eindigden zes op 5-0, 5-1 of 5-2. Bij slechts twee partijen kwam de verliezer tot twee spel. De spanning was zondag ver te zoeken en de liefhebbers moesten lang heel lang wachten op een knappe partij. De finalisten van een dag eerder in Makkum gingen nu roemloos ten onder. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar kwamen uiteindelijk als winnaar uit de bus. Daarvoor hoefden zij niet tot het gaatje te gaan.

De finale tegen Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra was qua punten spannend 50 om 48 maar omdat een partij niet op punten maar op eersten wordt beslist eindigde ook de finale in een teleurstellende 5-2 en 6-4 eindstand. Het werd dan wel viermaal zes gelijk maar op deze stand was met name Renze Pieter Hiemstra goed bij de les. Zo sloeg hij op 2-1 en 6-6 boven en herhaalde dit op 4-1 en 6-6. De ballen waren mooi op maat maar je moet het nog wel even doen. Maar Renze Pieter Hiemstra kan al jaren goed uit de voeten op de Rengersdag. Dat is niet van vandaag. In 2007 pakte hij zijn eerste kleine premie en in de tussen liggende jaren zou hij nog zeven keer voor de bestuurstent staan. In 2011 behoorde hij ook al tot de winnaars. In 2010 en 2016 was hij tweede en in de jaren 2007, 2008, 2009 en 2012 was het derde geld voor hem. Opslager Enno Kingma werd uitgeroepen tot koning van de partij en dat was een terechte keuze. Kingma plaatste 20 zitballen, miste 13 keer het perk *zeven keer ‘gewoon’ en zes keer op een kleine kaats. Daarnaast was hij zeven maal succesvol op de zes. Dat zijn mooie cijfers om te overleggen. Na de zege in Heerenveen was dit het tweede succes van deze pas geformeerde formatie.

Via een simpele zege op Auke Boomsma c.s. (5-2 en 6-0) mocht er een ronde verder wel wat worden verwacht van de strijd tegen Marten Bergsma c.s. Dit laatste partuur had in de eerste omloop gehakt gemaakt van het sterke partuur Menno van Zwieten c.s. Binnen het halfuur kon deze formatie al weer richting douches. (5-0 en 6-6). Zonder ook maar een enkele fout snelde Bergsma c.s. naar de streep. Maar tegen Enno Kingma c.s. was het weer een ander verhaal. Er was zand in de machine gekomen en Kingma c.s. liep snel uit naar een 4-1 stand. Na eersten gelijk liep Kingma c.s. vooral dankzij de opslager uit naar een bijna niet meer te overbruggen voorsprong. Via 5 om 2 werd het nog 5 om 4 dankzij een mooie serie van zitballen van Bergsma maar daarna gaf hij de winst uit handen door driemaal aaneen het perk te missen. Op 5-4 en 6-0 was de retourslag van Renze Hiemstra voldoende voor nog een ronde.
De halve finale tegen Jelle Attema c.s. mocht geen naam hebben. (5-0 en 6-0).

Bauke Triemstra c.s. was oppermachtig tegen Arnold Zijlstra c.s. Bij 5-1 en 6-4 was dit avontuur al weer snel afgelopen.   
De strijd om de premie of niets tegen de winnaar van zaterdag trio Gert-Anne van der Bos liep uit op een grote desillusie voor laatstgenoemd trio. Wat in Makkum wel lukte lukte nu voor geen meter. Iseger kon nu niet overtuigen en Steenstra had teveel last van zijn onderarm. Kwam nog bij dat Bauke Triemstra als zo vaak tegen trio Van der Bos vaak tot zijn beste spel komt. Op 5-0 en 6-4 was het binnen het half uur gepiept. De 202 betalende toeschouwers wisten feitelijk niet was ze zagen.
Trio Jelle Attema pakte na twee spel gelijk goed door tegen Jelte Pieter Dijkstra c.s. Op 5-4 en 6-0 sloeg Jacob Klaas Haitsma zijn partuur in de halve finale.

Cijfers Leeuwarden. 1. Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra – 2. Marten Bergsma, Dylan Drent en Patrick Scheepstra 0-5 en 6-6; 3. Auke Boomsma, Sip-Jaap Bos en Jelle Jaap Stiemsma – 4. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 2-5 en 0-6; 5. Gert-Anne van der Bos, Daniël Iseger en Tjisse Steenstra – 6. Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Evert Pieter Tolsma 5-1 en 6-4; 7. Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra – 8. Arnold Zijlstra, Pieter-Jan Plat en Haije Jan Nicolay 5-1 en 6-6; 9. Jelte Pieter Dijkstra, Pier Piersma en Jan Schurer – 10. Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser 4-5 en 0-6; Tweede omloop: 2. Marten Bergsma c.s.  – 4. Enno Kingma c.s. 4-5 en 0-6; 5.  Gert-Anne van der Bos c.s. – 7. Bauke Triemstra c.s. 0-5 en 4-6; 10. Jelle Attema c.s. staand nummer; Halve finale: 10. Jelle Attema c.s. –  4. Enno KIngma c.s. 0-5 en 0-6;  7. Bauke Triemstra c.s. staand nummer; Finale: 7. Bauke Triemstra c.s. – 4. Enno Kingma c.s. 2-5 en 4-6.
 

DSC_7847-2

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers