contact zoeken wedstrijden

35ste Takomstpartij

Tekst en foto: Lijkele Spijksma

Uitslag jongens:
1. Gabe-Jan van Popta (Lollum), Allard van Wigcheren (Berlikum), Stefan van der Meer (Baard)
2. Mark Palstra (Menaldum), Taeke Hofman (Dronrijp), René de Haan (Franeker)
3. Lucas Postma (Dronrijp), Wessel van der Woud (Goutum), Karel Monfils (Kimswerd)

Uitslag meisjes:
1. Annet de Haan (st. Annaparochie), Lobke Vlasbloem (Makkum), Anouk Smink (Makkum)
2. Nynke Beckers (Wommels), Jeska Terpstra (Easterein), Kim Dijkstra (Makkum)

Foto: alle winnaars en de beide scheidsrechters J. Bergsma en W.A. Joustra
(foto: Lijkle Spijksma)

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers