contact zoeken wedstrijden

​Partuur Joukje Kuperus wint in Bolsward

Tekst: Jan Braaksma
Foto: X-lent for you Fotografie

Joukje Kuperus, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra zijn vrijdag in Bolsward winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor de dames hoofdklasse. In een spannende en onderhoudende finale boog het partuur van Nicole Hempenius, Marte Alteburg en Sjanet Wijnia pas op 5-5 en 6-2 door een zitbal van Manon Scheepstra die de voorbest opslag van Joukje Kuperus had overgenomen. De spanning in de partij was af te lezen aan de vele malen dat het eerst pas op zes gelijk werd beslist. Trio Nicole Hempenius opende het bal doordat Joukje Kuperus op 6-6 het perk miste. De voorsprong was van korte duur want op 1-0 en 0-6 was de zitbal van dezelfde kaatsster voldoende voor een gelijke stand. Het was daarna stuivertje wisselen waarbij de voorsprong nooit groter werd dan een eerst. Op 1-1 en 6-6 kon Sandra Hofstra de kaats niet passeren en op 2-1 en 6-6 miste Nicole Hempenius het perk. Manon Scheepstra deed dat op 2-2 en 6-6 beter. Sjanet Wijnia die van positie had gewisseld met Marte Altenburg bracht de partijen op 3-2 en 4-6 op gelijke hoogte door het passeren van de kaats. Maar op 3-3 en 6-6 miste Wijnia die de eerste opslag had overgenomen jammerlijk het perk. Het werd twee spel gelijk door een misser van Manon Scheepstra op 4-3 en 4-6. Trio Nicole Hempenius liep zelfs uit naar 5 om 4 doordat Manon op 6-6 miste. Maar op 5-4 en 4-6 had zij succes bij Marte Altenburg.  Scheepstra schakelde nog een keer bij en op 5-5 en 6-2  maakte zij er een eind aan met een mooie zitbal.
Het winnende partuur bereikte de finale via winstpartijen op respectievelijk Anne Monfils c.s. (5-1 en 6-6) en in de halve finale op Tineke Dijkstra c.s. (5-3 en 6-2). Dijkstra c.s kon lang aanhaken omdat de totaal opslag van Kuperus c.s. te veel haperingen vertoonde. Omdat Tineke Dijkstra ook al geen zekerheidje was hielden de parturen elkaar lang gezelschap. De wel of niet misser van Tineke Dijkstra op 3-2 en 6-6 was wel het breekpunt. Het werd dan wel 4 om 3 maar de scherpte was er af. Op 5-3 en 6-2 sloeg Manon boven.
Trio Nicole Hempenius moest in aanloop naar de finale stevig aan de bak. Jildou Sweering c.s. liet pas los na twee spel gelijk. ( 5-4 en 6-6). De halve finale tegen Louise Krol c.s. leek een snelle partij te worden totdat Nicole Hempenius bij 5-1 en 6-4 een slag werd afgenomen wegens overlopen. De dames raakten even van slag maar kregen bij 5 om 4 net het  goede gevoel weer terug. Op 5-4 en 6-0 was het alsnog einde oefening voor Louise Krol c.s.
In de strijd om de derde prijs was trio Louise Krol de bovenliggende partij tegen Tineke Dijkstra c.s. het werd een snel potje dat op 5-1 en 6-2 werd beslist  met voorbij slaan van de kaats door Jeske de Boer.    
Cijfers Bolsward. 1. Anne Monfils, Sigrid de Jong en Annelien Broersma (bijgeloot voor Harmke Siegersma) – 2. Joukje Kuperus, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra 1-5 en 6-6; 3. Tineke Dijkstra, Hermine Sytema en Jennie Terpstra – 4. Elly Hofman, Anke Winkel en Annelien Broersma 5-4 en 6-6; 5. Nicole Hempenius, Marte Altenburg en Sjanet Wijnia – 6. Nelie Steenstra, Klasine Huistra, Marrit Zeinstra 5-4 en 6-0; 7. Jildou Sweering, Maaike Osinga en Martzen Deinum – 8. Louise Krol, Martine Tiemersma en Jeske de Boer 4-5 en 2-6; Halve finale: 2. Joukje Kuperus c.s. – 3. Tineke Dijkstra c.s. 5-3 en 6-2; 5. Nicole Hempenius c.s. – 8. Louise Krol c.s.; Derde prijs: 3. Tineke Dijkstra c.s. – 8. Louise Krol c.s. 1-5 en 2-6; Finale: 2. Joukje Kuperus c.s. – 5. Nicole Hempenius c.s. 5-5 en 6-2.

DSC_4631
DSC_4621
DSC_4610

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers