contact zoeken wedstrijden

De KNKB komt bij de verenigingen!

Speciaal voor verenigingen die het zwaar hebben om hun activiteiten nog goed uit te voeren zijn er deze maand 3 avonden welke worden georganiseerd door de KNKB met haar verenigingsondersteuners. De eerste avond in Folsgare is reeds geweest. De volgende avond is op 10 juli in Skingen-Slappeterp.

Er zijn een aantal verenigingen die het erg zwaar hebben om al hun activiteiten nog goed uit te kunnen voeren.
Vaak komen de taken op de schouders van een te klein aantal goedwillende bestuurders / vrijwilligers terecht.
Dit baart de verenigingen en natuurlijk ook de KNKB veel zorgen.
De bijeenkomst is bedoeld voor alle belangstellende verenigingen, een aantal verenigen is speciaal door de KNKB uitgenodigd.
                                                             
De KNKB nodigt bestuurders en commissieleden (eventueel aangevuld met leden) uit om naar deze bijeenkomst te komen.
 
Deze avond is bedoeld om met alle macht te proberen een toekomstbestendige vereniging te blijven!
 
- De KNKB  wil samen onderzoeken hoe die problemen zijn ontstaan en wat er aan gedaan kan worden.
- Wat heeft de vereniging daarvoor van de KNKB nodig?
- Van elkaar kunnen we leren hoe andere verenigingen het doen en waarom ze het zo organiseren.
- Vragen van uit de verenigingen?
- Op deze overleggen zijn zowel HB-ers als verenigingondersteuners aanwezig.
 
De volgende avonden zijn gepland:
Op  5 juli ( 19.30 uur ) bij de kv te Folsgare (in de kantine van de kaatsvereniging)
Op 10 juli ( 19.30 uur ) bij de kv te Skingen –Slappeterp (dorpshuis "Op Healwei", tussen Skingen en Slappeterp)
Op 17 juli ( 19.30 uur ) bij de kv te Holwerd (in de kantine van de kaatsvereniging)

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers