contact zoeken wedstrijden

​Enno Kingma slaat voor Master op

Tekst: Jan Braaksma
Foto: KNKB Media
Video: KNKB Media

​Dat een goede opslag vaak de basis is voor het nodige succes bleek maar weer eens op de negende vrije formatie wedstrijd van dit seizoen. Aan de hand van een soeverein opslaande Kingma pakte zijn nieuw geformeerde formatie de zege op een partij die nog niet zo lang geleden meer was dan een gewone hoofdklassenpartij. Kingma sloeg sterk op en miste maar vijf maal het perk en kreeg behalve in de eerste omloop maar weinig bovenslagen tegen. Hij was vrijdag een witte raaf tussen de veelal falende opslagers. Met zijn maten Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar waren zij in de door de regen geteisterde finale te sterk voor Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra.
Trio Menno van Zwieten kwam sterk uit de beginfase en leek bij 1-0 en schone vier en twee kleine kaatsen zo door te drukken naar een 2-0 voorsprong maar het was de latere koning Enno Kingma die zijn partuur bij 1-0 en 4-2 voorbeeldig bij de hand nam en in zijn eentje voor het gelijk makkende eerst zorgde. Een drietal missers van opslager Menno van Zwieten zette de deur open naar een 2-1 voorsprong. De bovenslag van Renze Pieter Hiemstra op 2-1 en 6-6 strooide nog meer zout in de open wonde van Van Zwieten c.s.. De bovenslag van Erwin Zijlstra op 3-1 en 4-6 deed de hoop op betere tijden herleven maar de misser van Bruinsma die tot een triktrak bovenslag van Hiemstra leidde was het begin van het einde. De zitbal van Kingma op 4-2 en 6-4 deed de marge alleen maar groter worden en ondanks de schone vier voorsprong kon trio Kingma de zaak nog niet afmaken. Maar nadat trio Van Zwieten er nog een bordje bij had gekregen was het Renze Pieter Hiemstra die met zijn vierde en vijfde bovenslag het einde van trio Van Zwieten in luide. Op 5-3 en 6-2 kon Hijlke Bruinsma de kaats niet passeren.
Trio Kingma had in de aanloop naar de finale nog het meeste te duchten van Gert-Anne van der Bos c.s. Dit trio dat al vijf vrije formatiepartijen op hun naam wist te schrijven ging voortvarend van start en liep vlot uit naar een spel voorsprong. Het leek een makkie te worden maar niet passeren van de kaats op 2-0 en 6-6 deed de partij kantelen. Van der Bos en Steenstra hadden net als in Berltsum last van een zwalkende opslag (15 missers) en in het perk was Steenstra niet bepaald op slag. Viermaal werd het zes gelijk en even zovele malen ging het bordje naar Kingma c.s. Op 2-0 en 6-6 retourneerde Hiemstra tot in het perk. Op 3-3 en 6-6 kon Triemstra de kaats niet passeren en op 4-4 en 6-6 en 5-4 en 6-6 sloeg Steenstra beide malen kwaad uit. Wel punten maar geen eersten. 60 om 56. Waarvan Kingma c.s. 36 punten in de schoot kreeg geworpen door fouten van Van der Bos c.s.
De halve finale tegen Auke Boomsma c.s. leek op een grote nederlaag van laatstgenoemde uit te draaien. Met slechts twee punten tegen was het al schone drie eersten. De zitbal van Auke Boomsma op 3-1 en 6-6 maakte het nog enigszins spannend maar toen was de koek ook op. Op 5-2 en 6-6 sloeg Sip Jaap Bos kwaad uit.
Van Zwieten c.s. moest stevig aan de bak tegen Marten Bergsma c.s. Bergsma sloeg beter op dan de afgelopen weken maar miste wel driemaal op zes gelijk en dan win je geen wedstrijden. Drent deed er van alles aan maar hij zag ook de wedstrijd uit zijn handen glippen. Na een geweldige retourslag van Drent op 4-3 en 6-6 leken er nog mogelijkheden maar daarna waren te veel fouten die de nederlaag inluiden. Op 5-4 en 6-2 tikte Hijlke Bruinsma boven.
Bauke Triemstra c.s. kwam sterk uit de startblokken tegen de latere premiewinnaar. Geweldig uitslaan van Anema (acht boven) sterk spel van Kootstra leek de basis voor een nieuw succes maar het was opslager Bauke Triemstra die de kansen om zeep hielp door tweemaal op de zes het perk te missen. Dat in een periode dat trio Van Zwieten nauwelijks kon aanhaken. Maar de helpende hand van Triemstra deed de partij kantelen. De marges bleven klein maar de misser van Triemstra op 4-4 en 6-4 deed de deur dicht. Op 5-4 en 6-2 was passeren van de kaats door Zijlstra voldoende voor de winst,     

Cijfers Heerenveen. 1. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra – 2. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 5- 4 en 6-6; 3. Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Evert Pieter Tolsma – 4. Auke Boomsma, Sip-Jaap Bos en Jelle Jaap Stiemsma  5-5 en 0-6; 5. Marten Bergsma, Dylan Drent en Patrick Scheepstra – 6. Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra 4-5 en 2-6; 7. Jelte Pieter Dijkstra, Pier Piersma en Jan Schurer – 8.  Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra 1-5 en 4-6;

Halve finale: 1. Enno Kingma c.s.  – 4. Auke Boomsma c.s. 5-2 en 6-6; 6. Menno van Zwieten c.s. – 8. Bauke Triemstra c.s. 5-4 en 6-2;

Finale: 1. Enno Kingma c.s. – 6. Menno van Zwieten c.s. 5-2 en 6-2.

2e prijs: Menno, Hylke en Erwin
IMG_8533

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers