contact zoeken wedstrijden

IFK Jeu de Pelote 2017(6)

Vanavond weer drie partijen gespeeld in de 1e omloop.
 
De uitslagen zijn:
Spannum - Easterein 2-8 (0-1, 1-1, 1-6, 2-6, 2-8)
Winsum-Mantgum 7-6 (0-1, 0-2, 1-3, 3-3, 4-4, 4-5, 4-6, 6-6, 7-6)
Beetgum-Reahus/Turns 8-3 (1-0, 6-0, 6-2, 7-3, 8-3)
 
Dinsdag 27 juni worden er twee partijen gespeeld in de 1e omloop en één partij in de 2e omloop.
 
18.30 uur Wiuwert/Britswert-Easterlittens
19.30 uur Franeker-Wommels
20.30 uur Grou-Leeuwarden
 

Winsum Mantgum

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers