contact zoeken wedstrijden

Sjoerd de Jong pakt Zilveren Wandelbal

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Jaap Adema

Sjoerd de Jong de 24-jarige achterinse uit Sint Annaparochie zat de laatste weken duidelijk in een dip. De partij in Sint Jacobiparochie van afgelopen zondag voelde aan dat het dieptepunt nu toch wel was bereikt. Minder kon het niet worden. Nu op de d.e.l. – partij van de 117-jarige oude vereniging Concordia was daar plotseling de ommekeer.  De Jong had niet onaardig geloot en met de plaatselijke favoriet Gert-Anne van der Bos en Renze Pieter Hiemstra uit het buurtdorp Sint Jacobiparochie werd de meer dan verdiende overwinning behaald. Als toef op het taartje was het koningschap ook nog voor de Jong. Een terechte beloning op een middag dat er bijna niets fout werd gedaan.

De Jong miste over de gehele dag gerekend maar viermaal het perk (uit 22 opslag pogingen) en plaatse bovendien nog acht zitballen.  In het tussenspel was hij alert en in het achterperk was hij geen redelijke bal vertrouwd. In totaal sloeg hij dertien ballen over de bovenlijn en liet er maar twee ballen zitten. Een lijst om trots op te zijn.
Sjoerd de Jong die in 2011 zijn eerste prijs in de hoofdklasse pakte is bepaald niet verwend met prijzen. In 2016 bleef de teller op nul staan en de zege in Holwerd was pas zijn vijfde krans in de hoogste klasse. De uitverkiezing tot koning van de partij was uiteraard ook zijn eerste.

Voor het koningschap ondervond De Jong de meeste tegenstand van opslager Gert-Anne van der Bos die het ‘lek’ weer boven schijnt te hebben. Van der Bos sloeg sterk op en miste maar enkele malen het perk. Van de 35 opslag pogingen belanden er acht buiten de lijnen en achtmaal resulteerde dat in een zitbal. Bovendien kreeg hij maar drie bovenslagen tegen en wist hij tien kaatsen te behouden. Van der Bos kan in Holwerd aardig uit de voeten want het was alweer zijn vijfde zege in zijn geboorteplaats. Eerder zegevierde hij in 2009, 2010, 2012 en 2013.
Dritte im bunde Renze Pieter Hiemstra kaatste een soevereine partij. Was zowel in de eerste als in de strijd om de premie of niets een zeer betrouwbare voorinse en turfde in beide partijen vijf keer een bal over de bovenlijn. In de finale deed Hiemstra niet mee. Hij werd nauwelijks in het spel betrokken en moest het bij een verre klap laten.

De finale tegen Johannes van der Veen, Pier Piersma en Evert Pieter Tolsma was in wezen nooit een echte finale waar het vuur van afspatte. Tweemaal pakte trio Van der Veen een bordje en beide malen gebeurde dat op 6-4. Daar bleef het ook bij want in de andere zes eersten kreeg de formatie zegge en schrijve vier punten aan de hang. Viermaal 6-0 en tweemaal 6-2.

Trio Van der Bos trof op papier in de aanloop naar de finale een sterke tegenstander maar in de praktijk bleef daar niet veel van over. Enno Kingma, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra liepen voortdurend achter de feiten aan, Na een snelle drie bordjes werd het door een misser van Van der Bos op 3-0 en 4-6 nog wel 3 om 1 maar daarna was het via tweemaal 6-4 en eenmaal 6-0 snel gebeurd met de koopman.

In de strijd om de premie of niets was Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Hans Wassenaar de volgende tegenstander. Van der Bos c.s. kwam snel op een 2-0 voorsprong maar verspeelde die ook weer door tweemaal op 6-6 gelijk het bordje aan de tegenstander te laten. Via drie eersten gelijk kwam Van der Bos c.s. op 4-3 voorsprong door een misser van Van Zwieten op 3-3 en 6-0. Breekpunt was echter de slag op 4-3 en 6-6. Van der Bos sloeg sterk op. Van der Schoot sloeg niet ver genoeg uit en de latere koning De Jong wist daarop de bal tot in het perk te retourneren. Op 5-3 en 6-0 sloeg De Jong boven.

Trio Johannes van der Veen moest stevig aan de bak om de finale te bereiken. Marten Bergsma, Hijlke Bruinsma en Sip-Jaap Bos kwamen er niet aan te pas en moesten op 5-2 en 6-6 richting douches. De tweede ronde tegen Peter van Zuiden c.s. was een potje waarin de beslissing pas in het laatste eerst viel. Tjisse Steenstra, zeven boven, verzuimde op 5-5 en 4-4 de kleine kaatst te verzilveren en dat werd uiteindelijk zijn partuur fataal. Op 5-5 en 6-4 sloeg Michel van der Veen de bal buiten het speelveld.

De halve finale tegen Johan Diertens, Allard Hoekstra en Willem Heeringa was tot spel gelijk partij. Daarna was de opslag van Johannes van der Veen die de doorslag gaf. Zowel op 3-2 en 6-6 en 4-2 en 6-6 plaatste hij een zitbal. Op 5-2 en 6-4 herhaalde hij dat nog eens.

Johan Diertens c.s. had aan een zege genoeg voor het derde geld. Dat dat tegen de gebroeders Triemstra gebeurde mocht misschien verrassend klinken maar hun derde maat Klaas Pier Folkertsma moet zich als een kat in een vreemd pakhuis hebben gevoeld. De stap naar de hoogste klasse komt voor Folkertsma gewoon te vroeg maar door het systeem van de ranking moet hij aan de bak terwijl hij veel beter in de eerste klasse tot zijn recht zou komen. Voor zowel zijn maten als voor hem zelf is dit een zeer ongewenste situatie.

Cijfers Holwerd: 1. Marten Bergsma, Hijlke Bruinsma en Sip-Jaap Bos – 2. Peter van Zuiden, Michel van der Veen en Tjisse Steenstra 2-5 en 6-6; 3. Hendrik Tolsma, Dylan Drent en Patrick Scheepstra – 4. Johannes van der Veen, Pier Piersma en Evert Pieter Tolsma 4-5 en 2-6; 5. Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Hans Wassenaar – 6. Jelte Pieter Dijkstra, Jelle Jaap Stiemsma en Erwin Zijlstra 5-3 en 6-2; 7. Gert-Anne van der Bos, Renze Pieter Hiemstra en Sjoerd de Jong – 8. Enno Kingma, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra 5-1 en 6-0; 9. Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Klaas Pier Folkertsma – 10. Johan Diertens, Allard Hoekstra en Willem Heeringa 2-5 en 0-6;

Tweede omloop: 2. Peter van Zuiden c.s. – 4. Johannes van der Veen c.s. 5-5 en 4-6; 5. Menno van Zwieten c.s. – 7. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 0-6; 10. Johan Diertens c.s. staand nummer;

Halve finale: 10. Johan Diertens c.s. – 4. Joannes van der Veen c.s. 2-5 en 2-6; 7. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer;

Finale: 7. Gert-Anne van der Bos c.s. – 4. Johannes van der Veen c.s. 5-2 en 6-0.
 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers