contact zoeken wedstrijden

IFK Jeu de Pelote 2017(5)

Vanavond zijn er twee wedstrijden gespeeld in de 1e omloop.
 
De uitslagen:
 
Leeuwarden -Sexbierum/Pietersbierum  8-6 (1-0, 4-0, 4-2, 7-2, 7-6, 8-6)
Baard-Makkum 4-8 (0-2, 1-3, 2-4, 3-4,  3-7, 4-7, 4-8)
 
Maandag a.s. gaan we verder met  de 1e omloop met om
18.30 uur  Spannum-Easterein
19.30 uur  Winsum-Mantgum
20.30 uur Beetgum-Reahús/Turns

Leewarde Sexbierum (1200x799)

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers