contact zoeken wedstrijden

IFK Jeu de Pelote 2017(4)

Vanavond zijn er weer drie wedstrijden gespeelt op It Plein in Easterlittens.
 
De laatste twee wedstrijden in de voorronde:
Wiuwert/Britswert-Heerenveen  7-5
Spannum-Tjerkwerd  8-3
 
En de eerste wedstrijd in de eerste omloop:
Grou-Jorwert  8-3.
 
Vrijdag 23 juni zijn er twee wedstrijden in de eerste omloop en wel:
18.30 uur Leeuwarden-Sexbierum/Pietsrebierum
19.30 uur Baard-Makkum.

Spannum Tjerkwerd (1200x799)

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers