contact zoeken wedstrijden

IFK Jeu de Pelote 2017(3)

De derde avond van de voorronde met de volgende wedstrijden:
 
Mantgum-Bolward   7-6  (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6)
Jorwert-Wjelsryp   8-4 (1-0, 2-0, 2-1, 6-1, 6-2, 7-2, 7-4, 8-4)
Baard-Lollum/Waaksens  8-3 (1-0, 2-0, 2-2, 5-2, 5-3, 8-3)
 
Donderdag 22 juni zijn de laatste 2 wedstrijden in de voorronde en de eerste wedstrijd in de 1e omloop.
 
18.30 uur Wiuwert/Britswert-Heerenveen
19.30 uur Spannum-Tjerwert
20.30 uur Grou-Jorwert

Reahus Deinum
Jorwert Wjelsryp

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers