contact zoeken wedstrijden

IFK Jeu de Pelote 2017(2)

Dinsdagavond zijn er weer drie partijen gespeeld in de voorronde.
 
De uitslagen zijn:
Witmarsum-Makkum 5-7 na 1 uur 
Winsum-Weidum 8-1
Reahus/Turns-Deinum 6-5 na 1 uur.
 
Woensdag 21 juni zijn er weer drie partijen in de voorronde en wel:
 
18.30 uur Mantgum-Bolsward
19.30 uur Jorwert-Wjelsryp
20.30 uur Baard-Lollum/Waaksens

Reahus Deinum

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers