contact zoeken wedstrijden

IFK Jeu de Pelote 2017(1)

Gisteravond s onder bijzonder mooie weersomstandigheden het 19e IFK Jeu de Pelote weer begonnen.
 
Er zijn drie partijen in de voorrondes gespeeld en wel:
 
Hartwerd-Grou  1-8 (0-1, 0-4, 1-4, 1-8)
Dronrijp-Beetgum 4-8 (1-0, 2-1, 2-2, 2-5, 3-5, 3-7, 4-7, 4-8)
Reduzum-Sexbierum/Pietersbierum 6-7 na 1 uur spelen (0-1, 0-2, 1-2, 1-4, 4-4, 4-5, 5-5, 5-7, 6-7)
 
Vandaag, 20 juni,  weer drie partijen in de voorrondes en wel Witmarsum-Makkum (18.30 uur), Winsum-Weidum (19.30 uur) en Reahus/Turns-Deinum om 20.30 uur.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers