contact zoeken wedstrijden

Koningschap voor Enno Kingma

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Elisabeth Fotografie
Video: KNKB Media

Enno Kingma, Pier Piersma en Jouke Bosje zorgden er zondag in Sint Jacobiparochie voor dat het publiek dat ondanks de de warmte toch naar het kaatsveld was gekomen nog enigszins tevreden huiswaarts kon keren. Tot de finale was er weinig te genieten geweest. Het was allemaal plichtmatig wat de heren kaatsers de liefhebbers voorschotelde.

De finale tussen Enno Kingma c.s. en Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra boeide tot het einde. Het foutenpercentage lag ruim onder het gemiddelde en het krachtsverschil was marginaal. Aan het eind van de rit had de verliezer zelfs nog twee punten meer weten te veroveren. Na eersten gelijk liep trio Enno Kingma door driemaal met 6-4 het eerst te pakken uit naar een 4-1 voorsprong. Dat was enigszins geflatteerd want de marges waren toen al klein. Via een snel eerst vielen er op 4-2 en 6-6 en 4-3 en 6-6 beslissende slagen. Op 4-2 en 6-6 wist Erwin Zijlstra keurig de kaats te passeren en op 4-3 en 6-6 was Enno Kingma die voorinse Hijlke Bruinsma tot overgave dwong. Hij was er zelf als de kippen bij om de bal voor de kaats te houden. Na 5 om 4 waren twee bovenslagen en een misser van Kingma de opmaat naar de vijf eersten gelijk. Twee bovenslagen van Hijlke Bruinsma leken de basis te worden voor het eerste formatie succes maar bovenslagen van Piersma (1) en Bosje (2) lieten alsnog de kansen keren. Op 5-5 en 6-4 sloeg Bruinsma wel ver maar ook kwaad uit en was de winst alsnog voor Enno Kingma c.s.

Nog hooguit twee partijen en dan zit het er voor Jouke Bosje voorlopig op. Hij heeft de grote bal verkozen boven het kaatsballetje. Het is de keuze van een gedreven sportman maar voor het kaatsen is het dood zonde dat deze pas 25-jarige achterinse het kaatsen voorlopig althans vaarwel zegt. Op het veld van kaatsvereniging Het Noorden liet Bosje zien dat hij node zal worden gemist. Zowel in alle drie gekaatste partijen was hij de absolute uitblinker. Ondanks het goede kaatsen van Bosje werd opslager Enno Kingma tot koning uitgeroepen en ook nog wel met algemene stemmen. Dat schuurt. Bosje miste in drie partijen slechts driemaal het perk, plaatste drie zitballen en sloeg veertien maal de bal over de bovenlijn. Beter kan bijna niet...Bosje liet na afloop al weten dat hij het koningschap zijn maatje van het eerste uur met alle liefde zou gunnen maar gunnen is wat anders dan echt verdienen. Nu lijkt het dat de plaatselijke favoriet tot elke prijs tot koning moest worden gekroond. Een stemmenverhouding van 8-7 of 7-8 laag meer in de lijn van verwachting. Ook gezien het totaal behaalde punten scoorde Bosje aanmerkelijk hoger dan zijn opslager Kingma. Hij was de motor tegen Marten Bergsma c.s. met zeven fraaie bovenslagen en met slechts een misser en in de strijd om de premie of niets sloeg hij driemaal op zes-zes boven. Bovendien was hij het die in de slotpartij een 5-5 en 2-4 achterstand alsnog naar een 5-5 en 6-4 voorsprong wist om te buigen.
In aanloop naar de finale was trio Marten Bergsma de eerste opponent. Laatstgenoemd trio heeft de weg naar succes nog niet kunnen vinden en ook tegen Enno Kingma c.s. had men het moeilijk. Bergsma miste tweemaal op 6-6 en omdat Wassenaar op 5-2 en 6-6 ook niet het juiste antwoord wist ging zijn partuur er al in de eerst ronde uit.

Jelte Pieter Dijkstra, Renze Hiemstra en Hendrik Kootstra maakten wel punten maar kregen niet een bordje aan de telegraaf. Kwam ook omdat Bosje dat op driemaal zes gelijk wel deed. Hij sloeg driemaal de bal in de bosjes.
Menno van Zwieten c.s. hadden bepaald geen last van Hendrik Tolsma c.s. bij 5-0 had laatstgenoemd drietal pas zes punten vergaard. Meer ellende bleef hen bespaard en de gang op 5-0 en 6-6 richting douches moet als een verlossing hebben gevoeld.

De strijd tegen Gert-Anne van der Bos was bepaald niet hoogstaand. Verbaal wist Bruinsma zijn rivaal Van der Bos te overtroeven maar dat heeft weinig met kaatsen te maken. De winnaar van de laatste vijf wedstrijden was niet in goeden doen en vooral opslager Van der Bos liet het afweten. Deze keer kon Steenstra de meubels niet redden en zijn misser op 3-2 en 6-6 was beslissend. Op 5-2 en 6-2 was de retourslag van Bruinsma voldoende voor de winst.

De halve finale tegen Johan Diertens c.s. was een wedstrijd van een fluitje van een cent. Trio Diertens wilde wel maar schoot gewoon te kort. Via tweemaal 6-0 en eenmaal 6-4 en driemaal 6-2 werd de zege binnen 25 minuten een feit. Dat Johan Diertens op 3-0 en 6-6 het eer reddende bordje kon laten optekenen is slechts voor de statistiek van belang.

Datzelfde trio Johan Diertens verbaasde door het partuur van Bauke Triemstra met de staart tussen de benen van het veld te jagen. Op de finaleplaatsen van Dronryp en Stiens na is het nog altijd kommer en kwel met deze formatie. Ook nu weer deed een falende totaal opslag hun das om. Moet gezegd dat het perkspel ook niet erg overtuigend was.   


Cijfers St.-Jacobiparochie. 1. Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra – 2. Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong 5-0 en 6-6; 3.  3. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra – 4. Johannes van der Veen, Hendrik Jan van der Velde en Thomas van Zuiden 5-1 en 6-4; 5. Jelte Pieter Dijkstra, Renze Pieter Hiemstra en Hendrik Kootstra – 6.  Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Evert Pieter Tolsma 5-2 en 6-6; 7.  Marten Bergsma, Dylan Drent en Hans Wassenaar –  8. Enno Kingma, Pier Piersma en Jouke Bosje 2-5 en 6-6; 9. Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Patrick Scheepstra – 10. Johan Diertens, Sip-Jaap Bos en Jelle Jaap Stiemsma 4-5 en 2-6;  

Tweede omloop: 1. Menno van Zwieten c.s. – 3. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-2 en 6-2; 5. Jelte Pieter Dijkstra c.s. – 8. Enno Kingma c.s. 0-5 en 0-6; 10. Johan Diertens c.s. staand nummer;

Halve finale: 10. Johan Diertens c.s.  – 1. Menno van Zwieten c.s. 1-5 en 2-6;  8. Enno Kingma c.s. staand nummer;

Finale: 8. Enno Kingma c.s. – 1. Menno van Zwieten c.s. 5-5 en 6-4.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers