contact zoeken wedstrijden

Marrit Zeinstra koningin in Stiens!

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Hempenius
Video: KNKB Media

Ilse Tuinenga, Martine Tiemersma en Marrit Zeinstra waren op papier al een van de sterkste parturen en maakten dat op de d.e.l. – wedstrijd van kaatsvereniging DE Boer uit Stiens vrijdag ook waar. In een vrij éénzijdige finale werd het partuur van Anne Berber Zeinstra, Nynke Sijbrandij en Sjanet Wijnia nog vrij gemakkelijk op afstand gehouden. Op 5-2 en 6-4 sloeg Nynke Sijbrandij de bal buiten het speelveld.

Na een snel eerst pakte trio Ilse Tuinenga op 1-0 en 6-6 het spel door een fraaie bovenslag van achterinse Marrit Zeinstra. Via 2 om 1 werd het 3 om 1 en de twee volgende eersten zouden het verdere verloop van de partij bepalen. Op 3-1 en 6-6 miste Sjanet Wijnia met haar opslag nipt het perk en op 4-1 en 6-6 sloeg Martine Tiemersma fraai boven. Het was haar enige bovenslag maar wel een die telde. Nynke Sijbrandij die de voorbest opslag had overgenomen pakte op 5-1 en 4-6 nog wel een bordje maar daarna ging het licht ook snel uit. Op 5-1 en 6-4 sloeg voorinse Nynke Sijbrandij de bal kwaad uit.
Trio Ilse Tuinenga had in de aanloop tot de finale weinig problemen met de formatie van Nynke Sinnema, Hermine Sytema en Louise Krol. De laatsten kwamen duidelijk te kort en moesten op 5-2 en 6-4 reeds richting kleedkamer.

De halve finale tegen het sterke partuur van Elly Hofman, Imke van der Leest en Manon Scheepstra was de kraker van de dag. Het spel golfde op en neer en het was lang heel lang onzeker wie de finale uiteindelijk binnen zou stappen. Een partij met 21 buitenslagen, 16 zitballen en slechts drie bovenslagen. Een partij waarin het ook vijf keer zes gelijk werd. Na spel gelijk liep Ilse Tuinenga c.s. uit naar een 4-2 voorsprong door tweemaal op 6-2 het eerst binnen te halen. Buiten van Ilse Tuinenga op 4-2 en 4-6 en een zitbal van Manon Scheepstra op 4-3 en 4-6 bracht de balans weer in evenwicht. Kwaad uit van Manon Scheepstra op 4-4 en 6-6 en goed retourneren van Elly Hofman op 5-4 en 2-6 bracht de spanning weer helemaal terug in de partij. Op 5-5 en 6-4 viel de laatste slag in het voordeel uit van Ilse Tuinenga c.s. doordat Imke van der Leest de kaats niet kon passeren.

Trio Anne Berber Zeinstra moest in de eerste ronde stevig aan de bak tegen Nelie Steenstra, Anke Winkel en Annelien Broersma. Het was tot vijf eersten gelijk stuivertje wisselen. Uiteindelijk viel voor Anne Berber Zeinstra c.s. het kwartje de goede kant op. (5-5 en 6-2).

De halve finale tegen Nicole Hempenius, Marte Altenburg en Martzen Deinum was tot halverwege de partij spannend maar daarna had trio Anne Berber Zeinstra de beste voortzetting. De zitbal van Nicole Hempenius op 1-2 en 6-6 beloofde veel goeds maar op 5-3 en 6-0 was het over en uit voor dezelfde Nicole Hempenius c.s.

In de strijd om de derde prijs was de overmacht van Elly Hofman c.s veel te groot. Nicole Hempenius c.s. wilden wel maar kregen na een snelle 3-0 achterstand nog eenmaal kans op een bordje maar daar bleef het dan ook bij. Op 4-1 en 6-6 had Martzen Deinum nog een kans op een eerst maar haar verre uitslag belande buiten het speelveld. Op 5-1 en 6-2 maakte Imke van der Leest de partij geschiedenis door de kaats voorbij te slaan. Net als in 2015 werd achterinse Marrit Zeinstra uitgeroepen tot koningin van de partij.

Cijfers Stiens. 1. Nicole Hempenius, Marte Altenburg en Martzen Deinum – 2. Harmke Siegersma, Anouk Tolsma (bijgeloot voor Maaike Osinga) en Grada van der Schoot 5-4 en 6-4; 3. Anne Berber Zeinstra, Nynke Sijbrandij en Sjanet Wijnia – 4. Nelie Steenstra, Anke Winkel en Annelien Broersma 5-5 en 6-2; 5. Nynke Sinnema, Hermine Sytema en Louise Krol – 6. Ilse Tuinenga, Martine Tiemersma en Marrit Zeinstra 2-5 en 2-6; 7. Elly Hofman, Imke van der Leest en Manon Scheepstra – 8. Anne Monfils, Anouk Tolsma en Jeske de Boer 5-0 en 6-4; Halve finale: 1. Nicole Hempenius c.s. – 3. Anne Berber Zeinstra c.s. 3-5 en 0-6; 6. Ilse Tuinenga c.s. – 7. Elly Hofman c.s. 5-5 en 6-4; Finale: 3. Anne Berber Zeinstra c.s. – 6. Ilse Tuinenga c.s. 2-5 en 2-6; Derde prijs: 1. Nicole Hempenius c.s. – 7. Elly Hofman c.s. 1-5 en 4-6.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers