contact zoeken wedstrijden

LKC Sonnenborgh maakt de tien vol

Tekst Jan Braaksma
Foto: Anne Waterlander (x-lent.nl)

Zonder tot groots spel te komen stond LKC Leeuwarden maandag wel vooraan toen op het Sjûkelân de prijsuitreiking plaats vond. Met drie geïmporteerde kaatsers bleven zij gedurende de gehele dag met beide benen op de grond en pakten de zege waar de andere favorieten roemloos door het ijs zakten. Enno Kingma afkomstig van de Westhoek, Jouke Bosje groot geworden in Baaium en Hans Wassenaar die zijn wortels in Tzummarum heeft liggen. Zij waren de bouwstenen voor de tiende zege voor LKC Leeuwarden.

In een onderhoudende finale bleef het verrassende Sexbierum-Pietersbierum lang heel lang aan het elastiek hangen maar moest na vier eersten gelijk toch nog onverwachts los laten. Op 5-4 en 6-2 sloeg Hans Wassenaar op een kleine kaats fraai boven. Het was pas zijn derde verre klap in een partij waarin de verhoudingen niet ver uiteen lagen. Leeuwarden was dan wel de bovenliggende partij maar alle drie de kaatsers staken niet bepaald in een zondagse jas. Verre van dat. Enno was niet top. Jouke liet meer steken vallen dan in vorige partijen en Hans Wassenaar de grote leider had meer dan de handen vol aan hem zelf. Nee, gemakkelijk ging het bepaald niet tegen een Sexbierum-Pietersbierum dat in de vierde ronde een harde strijd met Franeker had moeten uitvechten en pas bij 5-5 en 6-6 het groene licht kreeg. Die partij zat nog wel duidelijk in geest en leden maar desondanks werd een eerst achterstand omgezet in een 2-1 voorsprong vooral dankzij prima werk van Kees van der Schoot de leider van De Twa Doarpen-Dios. Op 1-0 en 4-6 sloeg Hans Wassenaar kwaad uit en op 1-1 en 6-0 timmerde Kees van der Schoot een bal over bovenlijn. Bij 2-1 en 6-6 zat er meer in maar Enno Kingma dwong Kees van der Schoot tot een kwaadslag. Sexbierum-Pietersbierum raakte bepaald niet van slag en pakte op 2-2 en 6-2 via wederom een kwaadslag van Wassenaar als eerste de drie eersten. De zitbal van Enno Kingma op 2-3 en 6-2 was de voorbode voor een klein sprintje want op 3-3 en wederom 6-4 kon de oudste van der Schoot de kaats niet passeren. Maar dezelfde Kees van der Schoot sloeg vervolgens boven en doordat Kingma miste en hij in een triktrak situatie ook de bovenlijn vond lag de twee spel gelijk voor de hand, De strijd was nog steeds helemaal open maar missers van Johannes van der Veen en Kees van der Schoot en boven slaan van Wassenaar zette de deur naar de vijf eersten wijd open. Jouke Bosje pakte de laatste twee punten met een fraaie retourslag. In het laatste eerste waren de twee retourslagen van Bosje die seinen op veilig zetten en Hans Wassenaar maakte de partij uit via zijn eerste zitbal van de partij en derde bovenslag.
De zege voor Wassenaar betekende verder dat hij nu in het bezit komt van het Klavertje Vier. Hij is de 12de kaatsers in de geschiedenis van de kaatssport die zich daar eigenaar van mag noemen. Het gaat dan om winst op de Freule, Jong Nederland, Bond en PC.

LKC Leeuwarden zat bepaald niet slecht in de lijst. Met nummer vier hadden de eerste vier partijen niets om het lijf. Weidum (5-0 en 6-6), Easterein (5-2 en 6-0), Tzummarum (5-0 en 6-4) en Huizum (5-1 en 6-2) daar kon Kingma c.s. nog warm of koud van worden.
De halve finale tegen reuzendoder Eendracht uit Harlingen (Johan Kwast, Dylan Drent en Arie den Breejen) vergde even een ander aanpak maar hoewel het na drie schone eersten even haperde en Harlingen via Dylan Drent en Arie den Breejen tot 3 om 2 terug in de partij was gekomen waren de buitenslagen van dezelfde Dylan Drent beide malen op 6-6 die zijn partuur de das om deed.  Dylan Drent die zijn partuur op voorbeeldig wijze naar  de halve finale had geleid werd nu de verliezer met maar liefst negen opslagmissers waarvan tweemaal op de zes. Op 5-2 en 6-4 sloeg Drent de bal kwaad uit.

Sexbierum-Pietersbierum (Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot) zat prachtig in de lijst, Tot de vierde lijst waren de problemen te over zien. Groningen (5-1 en 6-2), Workum (5-1 en 6-4) en Mantgum (5-0 en 6-6) wilden wel maar daar bleef het ook bij. De laatste partij op de vierde lijst tegen Franeker spande er om. Het was een spannend potje maar ook een groot foutenfestival met Patrick Scheepstra als bovenmeester. Hij sloeg veertien ballen buiten de lijnen waarvan twee op zes gelijk. Plaatste wel vijf zitballen maar dat woog niet tegen het verlies op. Van der Veen en Van der Schoot hielden de ballen er beter voor en konden bij 5-5 en 6-6 de armen juichend omhoogsteken toen Kees van der Schoot de bal fraai tot in het perk kon retourneren.

Dritte im bunde Eendracht uit Harlingen liet zien waar een oudere oud-kaatser (43), een straatkaatser en een ‘gewone’ hoofdklasser  wel niet toe in staat zijn als er met de kop gekaatst wordt. Jelsum-Koarnjum-Britsum (5-3 en 6-6) en Anjum (5-3 en 6-4) waren nog niet de norm maar dat waren Sint Jacobiparochie en Minnertsga wel natuurlijk. KV Het Noorden een van de grote favorieten ging roemloos ten onder tegen het frank en vrij kaatsende drietal uit de havenstad. De buitenslag van Bauke Triemstra op 1-0 en 6-6 had een waarschuwing moeten zijn maar omdat daarna Renze Hiemstra op 2-0 en 6-4 het perk miste en Bauke Triemstra dat ook op 3-0 en 6-4 weer deed stond het water Triemstra c.s. tot aan de lippen. Toen Bauke op 4-0 en 6-6 weer miste was het leed niet meer te overzien. Op 5-0 en 6-4 sloeg Taeke Triemstra de bal buiten het speelveld.  Het was de zoveelste maal dat opslager Bauke Triemstra het verlies van zijn partuur op zijn geweten had. Zo vaak en zo veel missen daar kan ook een top formatie niet tegen. Een ronde verder volgde een volgende scalp. Nu was het torenhoge favoriete Minnertsga aan de beurt en er werd geen punt gestolen door de Ouwe Seunen. Na eersten gelijk was het vooral voorinse Dylan Drent die het tempo bepaalde. Hij ging zowel verbaal als  in het strijdperk stevig te keer en daar kon Minnertsga maandag niet tegen op. Op 1-1 6-2 sloeg hij boven en op 2-1 en 6-6 miste Marten Bergsma. Op 3-1 en 6-2 sloeg Hendrik Kootstra de bal uit het speelveld en op 4-1 en 6-6 plaatste Dylan Drent als opslager een fraaie zitbal. Minnertsga sputterde nog even tegen maar op 5-3 en 6-4 plaatste Drent zijn tweede zitbal. 
De terugkeer op het Sjûkelân was een voltreffer. Zon en heel veel volk rondom de touwen.  

Cijfers Bond. Eerste omloop: 1. Easterein – 2. Menaam 5-2 en 6-2; 3. Weidum – 4. Leeuwarden 0-5 en 6-6; 5. Tzummarum – 6. Ee 5-0 en 6-4; 7. Heerenveen – 8. Hartwerd 5-2 en 6-2; 9. Itens – 10. Ingelum 5-2 en 6-2; 11. Goënga – 12. Morra-Lioessens 0-5 en 2-6; 13. Tzum – 14. Longerhouw-Schettens 5-4 en 6-2; 15. Huizum – 16. Sint Annaparochie 5-5 en 6-2; 17. Berltsum – 18. Folsgare 5-3 en 6-2; 19. Makkum – 20. Minnertsga 2-5 en 6-6; 21. Deinum – 22. Bitgum 0-5 en 6-6; 23. Arum – 24. Stiens 5-3 en 6-0; 25. Harlingen – 26. Jelsum-Koarnjum-Britsum 5-3 en 6-6; 27. Reduzum – 28. Anjum 2-5 en 2-6; 29. Gytsjerk – 30. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 5-0 en 6-0; 31. Sint Jacobiparochie – 32. Easterlittens 5-2 en 6-0; 33. Reahûs-Turns – 34. Workum 3-5 en 4-6; 35. Sexbierum-Pietersbierum – 36. Groningen 5-1 en 6-2; 37. Dronryp – 38. Witmarsum 5-5 en 6-2; 39. Ried – 40. Mantgum 2-5 en 6-6; 41. Franeker – 42. Bolsward 5-4 en 6-2; 43. Pingjum – 44. Hilversum 4-5 en 6-6; 45. Wommels – 46. Holwerd 5-3 en 6-6; 47. Grou – 48. Amsterdam 5-3 en 6-6;

Tweede omloop: 1. Easterein – 4. Leeuwarden 2-5 en 0-6; 5. Tzummarum –  7. Heerenveen 5-4 en 6-4; 9. Itens – 12. Morra-Lioessens 5-5 en 4-6; 13. Tzum –  15. Huizum 1-5 en 6-6; 17. Berltsum – 20. Minnertsga 1-5 en 6-6; 22. Bitgum – 23. Arum 5-1 en 6-0; 25. Harlingen – 28. Anjum 5-3 en 6-4; 29. Gytsjerk - 31. Sint Jacobiparochie 0-5 en 2-6; 34. Workum - 35. Sexbierum-Pietersbierum 1-5 en 4-6; 37. Dronryp – 40. Mantgum 1-5 en 0-6; 41. Franeker – 44. Hilversum 5-1 en 6-6; 45. Wommels – Grou 5-5 en 4-6;

Derde omloop: 4. Leeuwarden –  5. Tzummarum 5-0 en 6-4; 12. Morra-Lioessens –  15. Huizum 1-5 en 6-6; 20. Minnertsga - 22. Bitgum 5-2 en 6-0; 25. Harlingen – 31. Sint Jacobiparochie 5-0 en 6-4; 35. Sexbierum-Pietersbierum  – 40. Mantgum 5-0 en 6-6; 41. Franeker – Grou 5-3 en 6-4;

Vierde omloop: 4. Leeuwarden – 15. Huizum 5-1 en 6-2; 20.  Minnertsga – 25. Harlingen 2-5 en 4-6; 35. Sexbierum-Pietersbierum  – 41. Franeker 5-5 en 6-6 (Sexbierum-Pietersbierum wint);

Halve finale: 4. Leeuwarden –  25. Harlingen 5-2 en 6-4; 35. Sexbierum-Pietersbierum staand nummer;

Finale: 35. Sexbierum-Pietersbierum – 4. Leeuwarden 4-5 en 2-6.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers