contact zoeken wedstrijden

​Tjisse Steenstra leidt formatie naar derde zege op rij

Tekst: Jan Braaksma
Foto: X-lent for you Fotografie

Het kostte bloed zweet en tranen.  O, o, o wat kostte het trio Gert-Anne van der Bos zondag in een zonnig Dongjum een moeite om als eerste het wiel over de meet te drukken.In de finale werd de formatie van Jan Dirk de Groot, Dylan Drent en Hans Wassenaar op 5-3 en 6-6 middels een bovenslag van uitblinker Tjisse Steenstra een halt toegeroepen. Het was een povere partij wat de hoofdklassers in Dongjum lieten zien. Trio Van der Bos kwam zonder in echte problemen te zijn gekomen op een schone drie eersten toen op 2-0 en 6-6 Hans Wassenaar de kaats niet voorbij kon slaan. Feitelijk was er voor de latere winnaars tot dat moment niets aan de hand maar een heuse inzinking van opslager Gert-Anne van der Bos deed het beeld van de partij toch kantelen. Trio De Groot, dat verbaal meer presteerde dan het op het veld liet zien, wist met veel geschreeuw en intimiderend gedrag, toch de nodige bordjes aan de telegraaf te krijgen. Via schone zes en tweemaal 6-6 werd het 4 om 2 voor trio Van der Bos waarbij Steenstra nu de eerste opslag verzorgde en Triemstra in het perk had geruild met Steenstra. Beide veranderingen betaalden zich snel uit. Op 4-3 en 6-4 sloeg Dylan Drent kwaad uit op de opslag van Tjisse Steenstra en op 5-3 en 6-6 besliste Steenstra de partij met een bovenslag. Het was zijn eerste maar wel een hele belangrijke.
Voor trio Van der Bos was dit de tweede winst in het weekeind. Duidelijk was wel dat de vele partijen van de afgelopen week de nodige krachten had gekost. In een tijdsbestek van acht dagen kaatste Steenstra ruim veertien partijen en ook Van der Bos en Triemstra maakten de nodige omlopen. Kwam nog bij dat Triemstra zich in het begin van de partij tegen Bauke Triemstra c.s. zodanig verstapte dat hij daar de gehele dag hinder van ondervond.  Dat Tjisse Steenstra koning van de partij werd was meer dan logisch. Hij wist vele malen zijn formatie van de ondergang te redden.
Voor Gert-Anne van der Bos was de zege in Dongjum een met een gouden randje ondanks dat het spel in de laatste twee omlopen niet overhield. De zege bij kaatsvereniging Moed en Volharding was namelijk zijn zevende zege aaneen. De zegetocht begon in 2011 en duurt nu al zeven jaar. Langer zal het wel niet worden omdat Moed en Volharding aan de rand van de afgrond is beland. Een helpende hand blijft nog steeds op afstand. Dat is zorgelijk, het zou niet mogen dat een vereniging die in 1899 lid werd van de KNKB, nu het loodje moet leggen wegens gebrek aan kader en hulp van boven af.
Trio Van der Bos pakte dan wel de derde zege op rij maar net als een dag te voren in Dokkum haperde het in de strijd om de premie of niets en in Dongjum bleek de halve finale een bijna niet te nemen obstakel. Dat kwam mede door de ‘minne rite’ van opslager Gert-Anne van der Bos. In de twee eerste omlopen was er niets op het werk van Van der Bos aan te merken. Tegen Bauke Triemstra c.s. was hij het die op de beslissende momenten toesloeg zoals op 1-0 en 6-4 en 4- 1 en 6-6.
In de partij tegen Menno van Zwieten c.s. was hij zonder meer goed met maar liefst negen zitballen waar maar zes missers tegenover stonden. Maar in de halve finale tegen het toch niet zo sterke partuur van Dirk Yde Sjaarda, Hyltje Bosma en Kees van der Schoot ging het op 1-0 en 6-2 helemaal mis. Windkracht 12 mocht de naam van een  ‘Sêfte Simmertwirre’ niets eens meer voeren. Het was voor zijn maten om er moedeloos van te worden. Maar gelukkig waren Taeke Triemstra en vooral Tjisse Steenstra die de gang er in hielden. Nu gang dat was wel wat te veel van het goede want feitelijk was het een partij die pijn deed aan de ogen. Het was hollen en stilstaan. Na eersten gelijk liep de underdog uit naar een 3-1 voorsprong. De misser van Van der Bos op 2-1 en 6-6 had daar een belangrijk aandeel in. Met Tjisse aan het roer en Taeke op de voorplecht werd het drie eersten gelijk daarbij werd trio Van der Bos aardig op weg geholpen door de vele buitenslagen ook aan de kant van Sjaarda c.s. Aan de eindstreep misten zij 14 keer het perk en Van der Bos c.s. 15 maal. Maar na vier eersten gelijk was het Tjisse die op 4-4 en 6-4 de kaats voorbij sloeg en op 5-4  en 6-2 miste Sjaarda voor de laatste maal het perk.
De premiewinnaars hadden in de eerste omloop geen werk van Hendrik Tolsma c.s. Laatstgenoemd partuur kreeg dan een paar keer op de zes kans op een bordje maar op 5-0 en 6-6 ging ook die laatste kans verloren.
In de strijd om de premie of niets leek men door trio Jelte-Pieter Dijkstra c.s. op een dikke nederlaag te worden getrakteerd. Via viermaal 6-4 werd het schone vier eersten voor Dijkstra c.s. Die voorsprong was vooral te danken aan Kootstra en Hiemstra omdat Jelte Pieter Dijkstra al spoedig als balkeerder fungeerde. Maar na de snelle 4-0 voorsprong kantelde de partij. Met slechts veertien punten werd de achtervolging door De Groot c.s. succesvol beëindigd. De laatste slag viel op 5-4 en 6-0 met een misser van opslager Hendrik Kootstra.
De kleine premie was voor Dirk Yde Sjaarda, Hyltsje Bosma en Kees van der Schoot. Daar was alleen de overwinning op trio Michiel Scheepvaart voor nodig. Laatstgenoemden maakten wel punten maar vergaten dat het bij kaatsen vooral om eersten draait. (5-2 en 6-6).

Dongjum in cijfers: 1. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra – 2. Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Patrick Scheepstra 5-2 en 6-2; 3. Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Jan Schurer – 4. Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra 4-5 en 2-6; 5. Jan Dirk de Groot (invaller voor Marten Bergsma), Dylan Drent en Hans Wassenaar – 6. Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra en Daniël Iseger (invaller voor Sjoerd de Jong) 5-0 en 6-6;  7. Jelte Pieter Dijkstra, Renze Pieter Hiemstra en Hendrik Kootstra – 8. Enno Kingma, Pier Piersma en Jouke Bosje 5-4 en 6-4; 9. Michiel Scheepvaart, Michel van der Veen en Klaas Pier Folkertsma – 10. Dirk Yde Sjaarda (Invaller voor Peter van Zuiden), Kees van der Schoot en Hyltsje Bosma (invaller voor Evert Pieter Tolsma) 2-5 en 6-6; 

Tweede omloop: 1. Gert-Anne van der Bos c.s. – 4. Menno van Zwieten c.s. 5-4 en 6-6; 5. Jan Dirk de Groot c.s. -  7. Jelte Pieter Dijkstra c.s. 5-4 en 6-0;  10. Dirk Yde Sjaarda c.s. staand nummer;

Halve finale: 10. Dirk Yde Sjaarda c.s. – 1. Gert- Anne van der Bos c.s. 4-5 en 2-6; 5. Jan Dirk de Groot c.s.  staand nummer;

Finale: 5. Jan Dirk de Groot c.s. - 1. Gert- Anne van der Bos c.s. 3-5 en 6-6.  

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers