contact zoeken wedstrijden

Tjisse Steenstra zet afdelingswedstrijd naar zijn hand

Tekst: Jan Braaksma
Foto's: Elisabeth Fotografie

Er was donderdag op de afdelingswedstrijd van de Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum één kaatser die met kop en schouders boven de rest van het kaatspeloton uitstak. Zijn naam: Tjisse Steenstra lid van OKK Bitgum. Deze 23-jarige alleskunner was de man waar donderdag in de bakoven van Tzummarum alles om draaide. Hij klopt, hij veegt en hij zuigt. In zijn kielzog nam hij de gelouterde Johan van der Meulen en de voor het grote publiek de vrij onbekende Steven Koster mee.. Steven Koster? Ja, Steven Koster. Deze ledekaatser stond dit jaar nog geen een keer op een lijst van de KNKB maar maakte in de vier gespeelde partijen grote indruk. Waar het gros van de kaatsers zich het snot voor de ogen traint, liet deze ledekaatser zien dat met weinig trainen veel heel veel bereikt kan worden als je maar dat doet wat in het belang van het partuur is. Dat is dingen doen die je wel kan en vooral dingen laten die je niet kan. Simpel gezegd: sober kaatsen. Koster liet heel weinig ballen zitten. Maakte een kaats als dat nodig was en sloeg ook nog wel eens een bal over de bovenlijn. Nee, Steven Koster was donderdag naast de globetrotter Tjisse Steenstra een zekerheidje. Johan van der Meulen, die in 2016 zijn kaatshandschoen in de wilgen had gehangen, liet zien dat ook hij met weinig training nog heel aardig mee kan komen. OKK Bitgum is door de zege in Tzummarum zeker een van de kandidaten om met de Mulierbal huiswaarts te keren. Zoals zo vaak zal veel van de loting afhangen.

OKK Bitgum was in de finale tegen LKC Sonnenborgh bepaald niet gestart als favoriet maar Enno Kingma, Jouke Bosje en Hans Wassenaar wilden wel maar kwamen er in de finale gewoon niet aan te pas. Tweemaal werd het 6-4, eenmaal 6-2 en eenmaal 6-0 en tweemaal werd het 6-6 maar beide malen ging het bordje naar OKK Bitgum. Op 6-6 miste Enno Kingma het perk en op 3-0 en 6-6 Liet Steenstra Jouke Bosje in het achterperk naar lucht happen. Het was zijn derde zitbal in dat eerst, Op 4-0 en 6-4 kon Wassenaar ook niets met de opgeslagen bal van Steenstra en op 5-0 en 6-2 was Johan van der Meulen er als de kippen bij om de bal tot voor de kaats te retourneren. In minder dan dertig minuten kon de favoriet LKC al onder de douche. Van de 48 behaalde punten sloeg Steenstra er twintig bijeen. OKK dreef vooral op een bijzonder sterke totaal opslag en had in de finale maar vier missers. 

Onder Ons uit Easterlittens was de eerste die het loodje moest leggen tegen de dadendrang van de Bitgumer jongens. De eindstand van 5-0 en 6-6 doet vermoeden dat het een inmaak partijtje was maar niets was minder waar. In deze partij werd het maar liefst vijfmaal zes gelijk maar alle bordjes verdwenen richting de latere winnaars. 
Zowel Jelsum-Koarnjum-Britsum (5-1 en 6-0) en Easterein (5-1 en 6-4) konden in de volgende twee omlopen geen potten breken. Een staand nummer maakte de weg naar de finale vrij.

LKC Leeuwarden moest diep heel diep gaan om sowieso in de finale te komen. De Twa Doarpen-Dios had meer verdient dan de nederlaag op 5-5 en 6-6. De laatsten kwamen met 3-1 voor maar dat kwam ook omdat de kaatsers van LKC volledig de richting kwijt waren. Met veel mazzel kwamen ze de eerste omloop door. Tegen Harlingen was het ook bepaald niet groots wat men liet zien. Net als tegen Sexbierum was de opslag het zorgenkindje. Dat zette zich door in de partij tegen Het Noorden uit Sint Jacobiparochie. Het regende aan beide kanten missers. Liefst 27 maal viel de bal buiten de lijnen. Het was een draak van een partij waarin LKC met 2-0 voor kwam. De Sintjabuurtsters kwamen er beter in en liepen uit naar een 4-2 en later naar een 4-3 en 6-2 voorsprong met een dikke kaats achter de hand. Alle kans was aanwezig op een 5-3 voorsprong te komen maar het was opslager Bauke Triemstra die de veilig lijkende voorsprong weg gaf. Op 4-3 en 6-6 miste hij nogmaals het perk. Vervolgens werd het nog vijf eersten gelijk maar op 5-5 en 6-4 was het Bosje die de winnende slag noteerde. 
Franeker dat kaatste met Steven de Bruin, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra zette eerst Berltsum (5-3 en 6-2) aan de kant en vervolgens kon ook Dronryp (5-4 en 6-6) geen spaak tussen de wielen krijgen. Op de derde lijst wachtte Makkum (Jelle Attema, Hyltje Bosma en Aloys Freitag). Deze partij was feitelijk een parodie op het kaatsen. Een karrenvracht aan opslagmissers ontsierde het spel. Jelle Attema was koploper met 12 stuks! Hierdoor ging Makkum ook kopje onder tegen Franeker dat nu ook bepaald niet de sterren van de hemel kaatste. (5-3 en 6-2). 

De halve finale tegen LKC Leeuwarden was een partij om heel snel te vergeten. Het telraam maakte overuren en liet het bij het einde van de partij dan ook afweten. Op 5-0 en 6-6 maakte Patrick Scheepstra geheel in het beeld van de partij er een eind aan door de bal buiten de lijnen te plaatsen.

Tzummarum in cijfers: 1. Sint Annaparochie – 2. Heerenveen 1-5 en 4-6; 3. Makkum – 4. Huizum 5-2 en 6-6; 5. Franeker – 6. Berltsum 5-3 en 6-2; 7. Stiens – 8. Dronryp 4-5 en 6-6; 9. Ried – 10. Minnertsga 2-5 en 6-6; 11. Bolsward – 12. Sint Jacobiparochie 2-5 en 6-6; 13. Leeuwarden – 14. Sexbierum 5-5 en 6-6 (Leeuwarden wint); 15. Arum – 16. Harlingen 5-5 en 6-6 (Harlingen wint); 17. Mantgum – 18. Witmarsum 5-2 en 6-0; 19. Grou – 20. Easterein 5-5 en 6-6 (Easterein wint); 21. Britsum – 22. Tzummarum 5-5 en 6-4; 23. Easterlittens – 24. Bitgum 0-5 en 6-6;

Tweede omloop:  2. Heerenveen –  3. Makkum 4-5 en 2-6; 5. Franeker – 8. Dronryp 5-4 en 6-6; 10. Minnertsga – 12. Sint Jacobiparochie 4-5 en 6-6; 13. Leeuwarden – 16. Harlingen 5-3 en 6-0; 17. Mantgum – 20. Easterein 3-5 en 4-6; 21. Britsum – 24. Bitgum 1-5 en 0-6;

Derde omloop: 3. Makkum –  5. Franeker 3-5 en 2-6; 12. Sint Jacobiparochie – 13. Leeuwarden 5-5 en 4-6; 20. Easterein – 24. Bitgum 1-5 en 4-6;

Halve finale:  5. Franeker -13. Leeuwarden 0-5 en 6-6; 24. Bitgum staand nummer;

Finale: 24. Bitgum – 13. Leeuwarden 5-0 en 6-2.

0S7A7784
0S7A7799
0S7A7793
0S7A7789

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers