contact zoeken wedstrijden

Gert-Anne van der Bos: koning van it Bildt

Tekst Jan Braaksma
Foto: Elisabeth Fotografie

Gert-Anne van der Bos, de 27-jarige topper uit Mantgum kan in Sint Annaparochie altijd wat meer als in de overige Friese kaatsdorpen. Sedert 2009 stond hij zevenmaal in de finale en zesmaal ging de krans naar windkracht twaalf. Bovendien werd hij vijfmaal uitgeroepen tot koning van de partij. Zo ook op de grote kermispartij van kaatsvereniging St.-Anne Drie Spul is Ut. In een mooie en spannende finale bleef hij met zijn maten Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra op 5-5 en 6-4 nipt de baas over het partuur van Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra.

De achtste zitbal van Van der Bos zorgde voor een passend slot. Trio Van der Bos kwam het best uit de startblokken en liep mede door een prachtige retourslag van Taeke Triemstra uit naar een 3-1 voorsprong. Het leek een veilige voorsprong maar dat was het niet. In een tijdsbestek van nog geen tien minuten was de voorsprong omgebogen naar een 4-3 en later 5-3 achterstand. Met slechts acht punten tegen werd die stand bereikt. Bij trio Van der Bos lukte werkelijk niets meer. Van der Bos en Steenstra misten zesmaal het perk en kregen vier bovenslagen tegen. Bij 5-3 en 6-4 leek het einde oefening maar na een zitbal van Van der Bos miste Van Zwieten op een kaats bij de middenlijn. Bovenslagen van Steenstra en Triemstra waren de bouwstenen voor vijf eersten gelijk.  In het laatste eerst zorgde Tjisse Steenstra voor zes van de benodigde acht punten. Zitbal, kaats voorbij en een mooie bovenslag legden de basis voor de uiteindelijke zege die door de achtste zitbal van Gert-Anne van der Bos een feit werd. Voor de Mantgumer was dit alweer de 101 ste zege uit zijn carrière en de 62ste uitverkiezing tot koning van de partij. Waarmee hij Johannes Brandsma nu is gepasseerd. Hijlke Bruinsma bereikte door de premie de grens van 300 punten.

Trio Van der Bos bereikte de finale door in de eerste omloop af te rekenen met Enno Kingma c.s. Tot spel gelijk zat er weinig licht tussen de parturen maar daarna was het de uitslag van Taeke Triemstra die de doorslag gaf. Triemstra tikte er zeven ballen over heen waarvan de laatste op 5-2 en 6-6.
Om de premie of niets tegen Jelte Pieter Dijkstra, Renze Pieter Hiemstra en Hendrik Kootstra viel de beslissende klap op 3-2 en 6-6. Het was voorinse Taeke Triemstra die met een fabelachtige op techniek gebaseerde bovenslag de partij naar zich toetrok. Daarvoor lag met name achterinse Tjisse Steenstra stevig onder vuur bij opslager Hendrik Kootstra die zijn zwager bijna op de knieën kreeg. Maar bijna telt niet in de sport. Op 4-2 en 6-6 plaatste Gert-Anne een fraaie zitbal en op 5-2 en 6-2 miste Hendrik Kootstra het perk.

Menno van Zwieten c.s. moest in de eerste omloop alle zijlen bijzetten om droog over de sloot die Marten Bergsma c.s. heette te komen. Het was een partij waarin trio Bergsma met 5-3 voor kwam maar het niet kon afmaken. De bovenslag van Hijlke Bruinsma op 5-4 en 6-6 was het breekpunt in de partij. Op 5-5 en 6-4 trok Menno van Zwieten aan het langste eind met zijn vierde zitbal.

De halve finale tegen Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Erik Haitsma was er een die tot het eind spannend bleef. Kees van der Schoot was bij trio Van Zuiden de man. Hij sloeg voorbest op en stond ook in het perk zijn mannetje. Dat moest ook wel want opslager Van Zuiden had last van een blessure en invaller Erik Haitsma zagen wij vandaag ook voor de eerste maal in it grutte spul. Maar ondanks alle inspanningen van Van der Schoot moest hij toch op 5-4 en 6-2 het hoofd buigen door een kwaadslag van Erik Haitsma. 

Voor trio Peter van Zuiden resteerde zodoende het derde geld na zeges op respectievelijk trio Hendrik Tolsma (5-0 en 6-6) en de niet verwachtte winst tegen het favoriete partuur van Bauke Triemstra c.s. Die laatsten hadden de beste papieren maar verzuimden bij 5-4 en 6-4 de winst te grijpen. De zevende bovenslag van Van der Schoot op 5-4 en 6-6 was het begin van het einde. Op 5-5 en 6-4 sloeg Patrick Scheepstra de bal buiten de lijnen. 
    
St.-Annaparochie in cijfers: 1. Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Erik Haitsma -  2. Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong  5-0 en 6-6; 3. Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Patrick Scheepstra – 4. Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Jan Schurer 5-4 en 6-0; 5. Jelte Pieter Dijkstra, Renze Pieter Hiemstra en Hendrik Kootstra – 6.  Michiel Scheepvaart, Michel van der Veen en Klaas Pier Folkertsma 5-1 en 6-4; 7. Enno Kingma, Pier Piersma en Jouke Bosje – 8. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra 2-5 en 6-6; 9. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hans Wassenaar – 10. Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra 5-5 en 4-6;

Tweede omloop: 1. Peter van Zuiden c.s. – 3. Bauke Triemstra c.s. 5-5 en 6-4; 5. Jelte Pieter Dijkstra c.s. – 8. Gert-Anne van der Bos c.s. 2-5 en 2-6;  10.Menno van Zwieten staand nummer;

Halve finale: 10. Meno van Zwieten c.s. – 1. Peter van Zuiden c.s. 5-4 en 6-2; 8. Gert- Anne van der Bos c.s. staand nummer;

Finale: 8. Gert- Anne van der Bos c.s. – 9. Menno van Zwieten c.s. 5-5 en 6-4.  
 

foto's: Anne Waterlander (x-lent.nl)

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers