contact zoeken wedstrijden

Martzen Deinum straalt in Baard

Foto: (archief) Anne Waterlander (x-lent.nl)
Tekst: Jan Braaksma

Martzen Deinum was zaterdag in Baard op de d.e.l. – wedstrijd van kaatsvereniging Baard de absolute uitblinkster. Zowel in de finale als in de halve finale was zij de vrouw waarom het draaide. De puzzelstukjes vielen in Baard allemaal te plek. Met Elly Hofman en Wiljo Sijbrandij lieten zij in de finale maar weinig steken vallen tegen het op voorhand favoriet partuur van Anne Monfils, Anke Winkel en Manon Scheepstra. Trio Anne Monfils kwam dan wel met 6-4 voor in het eerste eerst maar een bovenslag van Martzen Deinum werd gevolgd door een voorslag van Monfils die in Baard niet haar beste partij speelde. Dat kon ook gezegd worden van haar maten Winkel en Scheepstra. De snee was er wat uit. Op 1-0 en 6-6 waren er kansen voor aansluiting maar daar stak Wiljo Sijbrandij een stokje voor door resoluut de kaats bij de middenlijn te passeren. Trio Monfils wilde wel maar liep voortdurend achter de feiten aan. Via 2- 1 werd het daarna weer snel 3 om 1 vooral door puik uitslagwerk van de jeugdige Martzen Deinum. In totaal zou zij in de finale negen maal de boven ruimschoots passeren. De zitbal van Manon Scheepstra op 3-1 en 2-6 bracht enige verlichting maar een goed vervolg kon er niet aan worden gegeven. Het perk Sijbrandij –Deinum draaide op volle toeren en een zitbal van Elly Hofman op 4-2 en 6-2 deed bijna de deur al dicht. In het laatste eerst sloeg Wiljo dan wel de eerste bal kwaad uit maar de ontketende Martzen Deinum rammelde daarna de achtste en negende bal over de bovenlijn. Op 5-3 en 6-4 passeerde Wiljo Sijbrandij de kaats. Daar was nog wel enige discussie over want was hij nu wel of niet voorbij. De kaatssters van de verliezende partij wilden meten maar scheidsrechter Marinus Grond stak  daar een stokje voor. Hij had het wel gezien. Maar omdat de verschillen marginaal waren was meten geen gekke optie geweest.

Dat trio Elly Hofman überhaupt in de finale stonden mag een klein wonder heten want zowel in de eerste partij als in de halve finale moest er stevig gebuffeld worden om zo ver te komen. Tegen Harmke Siegersma, Martine Tiemersma en Sandra Hofstra was het al een dubbeltje op de kant (5-4 en 6-6) maar tegen Marije Hiemstra, Marte Altenburg en Sjanet Wijnia moest de stormbal bij een 4-1 achterstand worden gehesen. Partuur Hiemstra gaf weinig weg en via tweemaal 6-6  en 6-2 en 6-4 liep men uit naar een veilig lijkende voorsprong. Maar niets was minder waar. Opslager Marije Hiemstra raakte het zicht op het perk helemaal kwijt en dankzij haar (tien) missers werd de stand weer gelijk getrokken. Men kwam door een misser van Elly Hofman op 4-4 en 6-4 nog eenmaal met een bordje voor maar daarna ging de kaars langzaam uit. Op 5-5 en 6-4 tekende Marije Hiemstra met haar tiende misser voor een niet meer verwacht slotstuk.

De premiewinnaars moesten ook stevig aan de achterste poot trekken om de finale te bereiken. Nicole Hempenius, Nynke Sijbrandij en Annelien Broersma konden tot drie eersten gelijke tred houden maar daarna was het met name het perkspel wat de doorslag gaf. Op 5-3 en 6-6 konden de dames Monfils c.s. alsnog door na de halve finale. Daar wachtte het ander kanspartuur van Ilse Tuinenga, Klasine Huistra en Marrit Zeinstra. Het zou de beste partij van de dag worden waarin het krachtsverschil marginaal was. Tegen de acht missers stonden zestien bovenslagen en elf zitballen. Veel directe winst dus derhalve. Trio Monfils kwam dan wel met 3-1 voor maar door driemaal het bordje op zes gelijk te pakken bleef Ilse Tuinenga c.s. heel lang in het spoor. De zitbal van Monfils op 3-3 en 6-4 en niet voorbij slaan van de kaatst door Klasine Huistra op 4-3 en 6-4 was het begin van het einde. Op 5-3 en 6-6 sloeg dezelfde Klasine Huistra dan wel voor de zevende maal boven maar het was niet genoeg want op 5-4 en 6-6 tekende Ilse Tuinenga voor een van haar weinige missers.

De strijd om het derde geld werd beslist in het voordeel van Ilse Tuinenga c.s. In hun partij tegen Marije Hiemstra c.s. leek het bij 5-1 al kat in het bakkie voor Tuinenga c.s.. Er kwam toch nog een kleine opleving maar bij 5-3 en 6-4 was het de kwaadslag van Sjanet Wijnia die aan de partij een einde maakte.

Baard in cijfers: 1. Harmke Siegersma, Martine Tiemersma en Sandra Hofstra – 2. Elly Hofman, Wiljo Sijbrandij en Martzen Deinum 4-5 en 6-6; 3. Nelie Steenstra, Anouk Tolsma en Lusanne Klaver – 4. Marije Hiemstra, Marte Altenburg en Sjanet Wijnia 2-5 en 6-6; 5. Anne Monfils, Anke Winkel en Manon Scheepstra – 6. Nicole Hempenius, Nynke Sijbrandij en Annelien Broersma 5-3 en 6-6; 7. Joukje Kuperus, Maaike Osinga en Louise Krol – 8. Ilse Tuinenga, Klasine Huistra en Marrit Zeinstra 2-5 en 6-6;

Halve finale: 2. Elly Hofman c.s. – 4. Marije Hiemstra c.s.  5-5 en 6-4; 5. Annne Monfils c.s. – 8. Ilse Tuinenga c.s. 5-4 en 6-6;

Om de derde prijs 4. Marije Hiemstra c.s. – 8. Ilse Tuinenga c.s. 3-5 en 4-6;

Finale: 2. Elly Hofman c.s. – 5. Anne Monfils c.s. 5-3 en 6-4.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers