contact zoeken wedstrijden

Voorrondes 'De Kleine PC voor basisscholen'

Op woensdag 7 juni wordt ‘De Kleine PC voor basisscholen’ gehouden op het Sjûkelân te Franeker. De deelnemende parturen plaatsen zich via de voorwedstrijden in de eigen gemeente.

In het overzicht kunt u zien waar en wanneer de voorwedstrijden worden gehouden.

Menaldumadeel = woensdag 17 mei om 13.00 uur in Beetgum.
Wymbritseradiel = woensdag 17 mei om 13.30 uur in Goënga.
Leeuwarderadeel = woensdag 24 mei om 15.00 uur in Stiens.
Leeuwarden= woensdag 24 mei om 14.30 in Wergea.
Harlingen = dinsdag 30 mei om 14.30 uur  in Harlingen.
Franekeradeel = woensdag 31 mei om 13.30 uur in Franeker.
Bolsward = woensdag 31 mei om 13.30 uur in Bolsward.
Wûnseradiel = woensdag 31 mei om 13.30 uur in Arum.
Het Bildt = woensdag 31 mei om 13.00 uur in Vrouwenparochie.
Littenseradiel = vrijdag 2 juni om 15.00 uur in Winsum.
Dongeradeel = woensdag 31 mei om 13.00 in Anjum (onder voorbehoud).

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers