contact zoeken wedstrijden

Mededeling d.e.l.-wedstrijden

De nieuwe regel dat er met ingang van dit seizoen bij absentie op d.e.l.-wedstrijden in de categorieën senioren (hoofd-/1ste/2de klas) en dames van onderuit zou worden opgeschoven, wordt aangepast.

Deze regel wordt zodanig beperkt dat er alleen wordt doorgeschoven wanneer er een verliezersronde is. Uit het oogpunt van deregulatie was in eerste instantie hiertoe besloten, maar het blijkt nu toch nog een brug te ver te zijn, want er is binnen de bond te weinig consensus. Er zijn verschillende invalshoeken, maar met name het feit dat aanwezige kaats(st)ers met betrekking tot de nummers 10 en 9, benadeeld kunnen worden door afwezige kaats(st)ers, doet de KNKB besluiten deze regel op voormelde wijze aan te passen. Met de afwezige kaats(st)ers wordt met name gedoeld op kaats(st)ers die bewust in het seizoen een aantal d.e.l.-wedstrijden aan zich voorbij laten gaan.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers