contact zoeken wedstrijden

Lintjesregen

Traditie getrouw is op de dag voor koningsdag het moment om koninklijke onderscheidingen uit te reiken. 

foto: Gemeente Franekeradeel. 

Ridder
Jan Hiemstra (74), Franeker. Mede-initiator Kaatsmuseum, initiatiefnemer Jong Feintepartij, raad van toezicht Rabobank, schreef een lesmethode voor economie in het middelbaar onderwijs.

Emile Leonard Vogels (65), Firdgum. Was actief bij Vereniging voor Volksvermaken, kaatsvereniging Tzummarum, hoofdbestuurslid KNKB, Rotary Club Harlingen, federatie Barradeel en omstreken, Rabobank Noordwest-Friesland, telerscommissie Irish Potato Group, VVD Franekeradeel Lid

Dirk Bonnema (69), Tzummarum. Had diverse functies in Gereformeerde Kerk. Bestuursfuncties bij fanfare De Bazuin, kaatsvereniging Set Troch, Stichting Beheer Sportaccommodatie, KNKB.

Lieuwe Sjoerd Heeringa (75), Tzummarum. Betrokken bij Stichting Fonds Nij Bethanië, Kaatsvereniging VvV, lid Raad van Commissarissen Wonen Noordwest Friesland, betrokken bij Dorpsbelang, Stichting Recreatiecentrum Barradeel, voetbalvereniging, culturele raad gemeente Barradeel, lokale omroep De Eenhoorn.

Ton Hilverda (61), Dronryp. Bestuurslid rijvereniging De Poptaruters, vrijwilliger kaatsvereniging Sjirk de Wal, bestuurslid dorpshuis Zweins, Dorpsbelang Zweins en schipper op fietspont ‘It Pontsje Werom’.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers