contact zoeken wedstrijden

Geen peil op te trekken

Moest vorige keer de laatste partijen worden afgefloten i.v.m. de tijd, deze keer waren we met 104 kaatsers ruim op tijd klaar. 

Maar er moest wel even goed geteld en nog eens geteld worden met 3 gelijke uitslagen in de A-klasse (21-7) en 2 gelijke 
uitslagen in de B-klasse (7-3). Uiteindelijk gaf de totaaltelling de doorslag.
De winnaars:
A-klasse:1. Jan Tuinier, Makkum 21-7 (18-8)
2. Oeds Boersma, Witmarsum 21-7 (18-10)
3. Ale Mosselman, Goutum 21-7 (18-12)
4. Age van der Goot, Goënga 21-9
5. Thijs Houtsma, Westhoek 21-9
6. Jurjen Tiesnitch, Westhoek 21-12
B-klasse:1. Evert Heeg, Oosterlittens  21-3 (18-8)
2. Jelle Veldsma, Tzummarum 21-3 (18-10)
3. Riens Wartena, Burgum 21-5
4. Jan Boorsma, Menaldum 21-9
5. Sipke van der Zee, Tzummarum 21-10
C-klasse:1. Jolly Dooper, Oentsjerk  21-6
2. Tom Zuiderhof, Harlingen 21-10
 
De volgende wedstrijd is op 15 maart 2017, aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers