contact zoeken wedstrijden

Afscheid Oebele Anema en Jelle Hibma

Tijdens de vergadering van de wantencontroleurs afgelopen donderdag, 23 februari, is afscheid genomen van Oebele Anema (Mantgum) en Jelle Hibma (Schettens). Ze hebben respectievelijk 12 en 10 jaar deel uitgemaakt van de werkgroep Kaatshandschoenen.

Oebele werd door bondsdirecteur Geert Faber benoemd als lid van verdienste en Jelle kreeg het bondsinsigne. Oebele was in zijn eerste jaar ook secretaris van deze werkgroep. Beide heren hebben veel keuringen en controles verricht en hebben een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de controle van de kaatshandschoen en daaraan gekoppelde regels in het Kaatsreglement. Beide mannen zijn te typeren als teamspeler, collegiaal, veel inbreng in vergaderingen, gezellig  en veel kennis van zaken.
 
Namens de KNKB en de werkgroep: heel veel dank voor jullie vele werk en inzet!

Oebele Anema
Oebele Anema
Jelle Hibma
Jelle Hibma

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers