contact zoeken wedstrijden

Sporthistorisch Congres

Op vrijdag 10 februari vindt in Leeuwarden een congres plaats over de geschiedenis van sport in onze provincie.

Foto: Kaatshistorie

Er komen beroemde sporthistorici uit binnen- en buitenland een lezing geven waarbij de Friese sportgeschiedenis centraal staat. Voor het eerst wordt op grote schaal gekeken hoe nationale cultuur is verweven met de beoefening van sport op lokaal niveau. 
 
De sprekers zijn geleerd en vakkundig, maar ze hebben lezingen voorbereid die bijzonder geschikt zijn voor gewone sportliefhebbers. We willen hierbij dan ook de leden van uw sportclub van harte uitnodigen om zich op te geven voor dit congres. Het werk dat aan dit congres ten grondslag ligt, is alleen een succes als het echte sportliefhebbers bereikt. 
 
Het congres 'Tussen Buorskip en Global Village' wordt georganiseerd door het Koninklijk Fries Genootschap, in samenwerking met het Mulier Instituut. Wij hopen van harte op een grote toestroom van Friese sporters. 
 
Opgave (inclusief lunch!) kost €12,50 voor leden van het Fries Genootschap en €17,50 voor niet leden. Opgave en meer informatie over het congres vindt u hier: 
 
http://bit.ly/sportcongres

Sportcongres

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers