contact zoeken wedstrijden

​Sybe Joostema stopt na 10 jaar als hoofdredacteur bij Keats

 Sybe Joostema heeft aangegeven na 10 jaar in 2017 te stoppen als hoofdredacteur van Keats.

Hij blijft wel als schrijver actief. Tweemaal maakte hij een uiterlijke verandering van de WISIN mee, waarna in samenwerking met Nicole Adema en Maaike Osinga de metamorfose naar Keats! volgde. ’In moai momint om no it stokje troch te jaan oan in nije man of frou, no’t de Keats sa’n moaie útstrieling krigen hat. It gefolch fan it súkses wie wol de ferdûbeling fan it tal siden. Dat betsjutte dat opdrachten fan oare klanten hieltyd mear yn ‘e ferdrukking kamen.’’ 

Kaatsliefhebber Joostema zegt het een enerverende tijd te hebben gevonden. Hij volgde indertijd Jan Braaksma op. ,,It hat in útdagende tiid west. It is wol sa dat nei de trend fan de tiid, it blêd minder lêzers krigen hat. Keats moat úteinlik dochs soargje foar in kantelpunt. Dat kin net oars. De KNKB is fan doel om sels it blêd fysyk op it kantoar as in redaksje út te jaan en dat is allinnich mar in goede saak. Tichter by it fjoer kin net.’’ 

Andere creatieve uitdagingen zijn eveneens reden voor Joostema. Hij richt zich naast de vaste opdrachtgevers op nieuwe journalistieke projecten en culturele uitingen, zoals momenteel BAUCK! een groot theaterproject in Berltsum.  

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers