contact zoeken wedstrijden

Daniël Iseger koning op Jan Timmer kaatspartij

Tussen de laatste winst op de Rengerspartij en de zege in Kimswerd zat ruim een maand, maar op de 21ste van de maand augustus was het dan eindelijk weer eens raak voor de formatie van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger.

Foto: Anne Waterlander

In de onderhoudende finale werd aartsrivaal Bauke Triemstra c.s. met 5-4 en 6-0 verslagen. Ondanks dat beide parturen spelen onder de vlag van Puur Passie was er van dat laatste sedert de laatste PC weinig meer van te merken. De barsten in de onderlinge verhoudingen ontstaan na afloop van de PC kwamen steeds meer naar het oppervlak. De zege op de trio Bauke Triemstra kwam dan ook meer als geroepen. Geluiden dat de chemie op zou zijn en dat de heren het niet zouden kunnen werd steeds sterker maar in Kimswerd werd duidelijk dat trio Van der Bos misschien in scherpte wat heeft ingeboet maar dat zij nog altijd van iedereen kunnen winnen. Komt nog bij dat de zege in Kimswerd de eerste was sedert de formatie in 2010 een formatie vormde. Alle partijen werden één of meerdere keren gewonnen. Alleen Kimswerd en Bitgum ontbraken nog op een lijst die inmiddels 62 zeges telt.

Achterinse Daniël Iseger werd de nieuwe koning en dat was een terechte beloning voor de afscheidnemende all-rounder. Aan de opslag was hij een vaste waarde met maar zeven missers over vier partijen. Bovendien sloeg hij er twaalf ballen over heen. Voorinse Taeke Triemstra kwam tot achttien stuks. Dritte im bunde Gert-Anne van der Bos was het soms even helemaal kwijt maar scoorde toch ruim een voldoende. Niet voldoende voor het koningschap maar dat deerde hem niet.

De wedstrijd in Kimswerd begon bijna drie kwartier later dan gepland, maar dat kwam omdat op dat moment de sluizen boven Kimswerd open gingen. Toch was de partij nog voor zes uur afgelopen.

De finale was een spannend potje en golfde lang, heel lang op en neer. Na eersten gelijk nam trio Van der Bos een 3-1 en later 4-2 voorsprong. Maar via twee snelle bordjes van beide 6-2 kwam Bauke Triemstra c.s. toch weer langszij. Dankzij de impulsen van Patrick Scheepstra die met zijn opslag zijn partuur overeind hield. De afzwaaier van Scheepstra op 4-4 en 6-4 was de nekslag voor zijn formatie. In het laatste eerst miste Scheepstra nog eenmaal en tilde Triemstra drie ballen over it kleedsje. De laatste keer gebeurde dat op 5-4 en 6-0.

De winnende formatie moest dadelijk stevig aan de bak om de volgende ronde te halen. Tegen Johan van der Meulen c.s. leek het bij vier schone eersten een gelopen koers maar toen raakte opslager Gert-Anne van der Bos het momentum even kwijt. Van 4-0 voor werd het door een zitbal van Johan van der Meulen op 4-4 en 6-6 zelfs 5 om 4 voor trio Van der Meulen c.s. Boven van Triemstra op 5-4 en 6-6 zorgde voor enige opluchting die pas echt groot werd toen Iseger op 5-5 en 6-6 op fraaie wijze de dikke kaats bij de boven miraculeus wist te passeren. Alle Jan Anema kwam een handbreedte te kort.

Jan-Dirk de Groot c.s. was de volgende opponent, maar na de misser van Van der Bos op 1-0 en 6-6 liep men toch redelijk makkelijk weg naar een 5-2 stand. Op 5-2 en 6-2 sloeg Triemstra boven.

De halve finale tegen Enno Kingma, Jan Hospes en Jouke Bosje was spannend tot de laatste slag. Opslager Van der Bos plaatste dan wel tien zitballen hij gaf er ook negen slagen weg. De beslissing viel op 5-4 en 4-4 toen Hospes onvoldoende wist te retouneren. Vervolgens miste Van der Bos maar op 5-4 en 6-6 trok hij met zitbal de partij wel naar zich toe.
Bauke Triemstra c.s. kregen het in Kimswerd ook bepaald niet cadeau. Tegen de winnaar van zaterdag Marten Bergsma c.s. ging het lang gelijk op maar driemaal winst op de zes gelijk maakte Bauke Triemstra c.s. spekkoper. Op 5-4 en 6-2 was de revanche compleet.
In de strijd om de premie of niets tegen Tjisse Steenstra c.s. was het heel lang onduidelijk wie met de bloemen naar huis zou gaan. Bij 5-5 en 6-2 leken de beste kansen voor opslager Tjisse Steenstra. Maar na een misser volgde een bovenslag van Drent en op 5-5 en 6-6 tilde de Harlinger er nog een over heen.

Trio Enno Kingma zette met twee vingers in de neus Peter van Zuiden c.s. aan de kant (5-0 en 6-2). De halve finale tegen Van der Bos c.s. had anders kunnen lopen als Hospes op 4-4 en 4-4 iets meer geluk had gehad. Feit is wel dat het partuur net als de dag ervoor in Scharnegoutum de beslissingen van keurmeester en scheidsrechter niet mee hadden.

Cijfers Kimswerd. Eerste omloop: 1. Johan van der Meulen, Alle Jan Anema en Hijlke Bruinsma – 2. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger 5-5 en 6-6 (Gert-Anne van der Bos c.s. wint); 3. Menno van Zwieten, Pier Piersma en Hendrik Kootstra – 4. Jan-Dirk de Groot, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong 1-5 en 4-6; 5. Tjisse Steenstra , Herman Sprik en Cornelis Terpstra – 6. Johannes van der Veen, Germ Hein Wijtsma en Jelle Jaap Stiemsma  5-0 en 6-0; 7. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra  -8. Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hans Wassenaar  5-4 en 6-2; 9. Peter van Zuiden, Erik Haitsma en Willem Heeringa – 10. Enno Kingma, Jan Hospes en Jouke Bosje 0-5 en 2-6;  

Tweede omloop: 2. Gert-Anne van der Bos c.s. – 4. Jan-Dirk de Groot c.s. 5-2 en 6-2; 5. Tjisse Steenstra c.s. – 7. Bauke Triemstra c.s. 5-5 en 6-6 (Bauke Triemstra c.s. wint);  10. Enno Kingma c.s. staand nummer;

Halve finale:  10. Enno Kingma c.s. – 2. Gert-Anne van der Bos c.s. 4-5 en 6-6; 7. Bauke Triemstra c.s. staand nummer;

Finale: 7. Bauke Triemstra c.s. – 2. Gert-Anne van der Bos c.s. 4-5 en 0-6.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers