contact zoeken wedstrijden

Nieuwe functie voor Marije v/d Meer

Marije v/d Meer kennen we als opslager. Maar met haar nieuwe partuur staat ze als achterinse op de lijst.

Foto: Marije v/d Meer  

Marije won met Joukje Kuperus en Klasine Huistra in Makkum de derde prijs.

KNKB TV in gesprek met Marije.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers