contact zoeken wedstrijden

Dronryp wint NK pupillen jongens

Dronryp, Bjorn Idsardi, Jorrit Nanninga en Rutger Kumbangsila zijn winnaar geworden van het NK jongens pupillen. In de finale werd Easterein, Rutger Sijbesma, Jelmer Brouwer en Redmer Wiersma verslagen met 5 -2 en 6-4.

De derde prijs in Wommels was voor Hommerts Jutryp, Matthys Renema, Folkert Wesselius, Ramon Raap. In de halvefinale verloor dit partuur van Dronrijp.FINALE:

Easterein - Dronryp 2 - 5 4-6Halve finale

Dronryp - Hommerts Jutryp 5-0 6-0

Easteriein staand nummer3e omloopDronryp -
Morra Lioessens 5-0 6-0

Hommert Jutryp -
Spannum 5-5 6-6

Minnertsga - Easterein 1-5 6-62e omloop:
Arum - Dronrijp 5-5 2-6

Menaam - Morra Lioessens 1 - 5 4 - 6

Hommerts Jutrijp - Folsgare 5-2 6-4

Reahus-Turns - Spannum 2-5 2-6

Berltsum - Minnertsga 1-5 2-6

Exmorra - Easterein 1-5 6-6

1e omloop:

1.Dronryp
  2. Sexbierum 5-1 6-4

3. Baard  4. Menaam 5-5 6-4

5. Morra  6.  Achlum 5-2 6-0

7. Bitgum  8.  Hommerts-Jutrijp 4-5 6-4

9. Folsgare  10. Bolsward 5-2 6-6

11. Raerd  12.  Reahûs/Tirns 4-5 2-4

13. Spannum  14. Goënga 5 - 4 6-6

15. Berltsum  16. Witmarsum 5-0 6 - 6

17. Minnertsga  18. Reduzum 5-3 6-6

19. Exmorra  20. Grou 5-3 6-6

21. Leeuwarden  22. Easterein 2-5 6-6

23. Arum

ClzXw10WkAEl2Y8
ClzXEJPWAAAZkbB

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers