contact zoeken wedstrijden

55+ weer in actie in De Trije


Op woensdag 20 januari 2016 gingen 102 kaatsers van 55 jaar en ouder los in de Trije. Er werden veel spannende partijen gekaatst. Maar liefst tien keer een 5-5 stand en zeventien keer 5-4.

Toch konden alle partijen volledig worden gekaatst. Net na half 5 viel de laatst slag. Daarna kon Piet Bosgraaf de prijzen uitreiken aan onderstaande personen en de fameuze Piet Bosgraaf knuffel voor de eerste prijs winnaars.

A klasse: 1. Gerrie Otter Goutum, 2. Bertus de Jong Leeuwarden.
B klasse: 1.Tjerk Jorritsma Heerenveen, 2. Piet Bosgraaf Drachten, Douwe Broersma Midlum, Jan Bootsma Wommels, Klaas Postma Heerenveen, Jelle de Haan St.-Annaparochie, 7. Jan Boorsma Menaam.
C-klasse: 1. Joop Wortman Joure, 2. Durk Kamstra Franeker, 3. Bauke Jousma Menaam, 4. Rein Seerden Sneek.

Op 3 februari is de volgende partij en deze is opnieuw in De Trije te Franeker.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers