contact zoeken wedstrijden

Freule 2017: Clara Jacoba Freule de Vos van Steenwijk

Clara Jacoba Freule de Vos van Steenwijk vond kaatsen een gezonde bezigheid voor jongens. Ze stelde in 1902 een fors bedrag beschikbaar voor een jaarlijkse jongenskaatspartij in Wommels.
Foto: Henk Bootsma fotografie

En zo kwam er in 1903 de Freulepartij in Wommels. De Freulepartij in Wommels is de belangrijkste kaatspartij voor jongens van 14 t/m 16 jaar.

De deelname aan deze partij staat open voor jongensparturen van afdelingen van de KNKB. Elke afdeling mag maximaal één partuur naar de Freule afvaardigen.

Winnaars van de Freulepartij zijn, ook al vallen de jongens nog in de goede leeftijdsklasse, verder uitgesloten van deelname. Er komen ieder jaar tussen de 6.000 tot 10.000 bezoekers naar deze partij in Wommels.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers