contact zoeken wedstrijden

Informatie Regiokaatsen

Het voorstel ‘regiokaatsen’ op de najaars-AV is onveranderd aangenomen. Dit betekent dat overeenkomstig de wens van de federaties de KNKB-kaatsers hun eigen wedstrijden houden waar de B-klassers ook weer aan kunnen deelnemen.

Bij een goede en tijdige planning kunnen regiowedstrijden de agenda van de federatiebesturen verlichten. Dit betekent dat de planners zo spoedig mogelijk met elkaar om tafel moeten om de gezamenlijke regiowedstrijden te bespreken. De werkgroep adviseert de weekenden van 4 juni en 16 juli aanhouden om in de vier regio’s de regiowedstrijden te organiseren. Wil een regio meer wedstrijden plannen/organiseren dan staat dat hen natuurlijk vrij. Wel is de afspraak gemaakt om pas donderdags te loten. Leden- en federatiekaatsers zijn namelijk gewend zich later op te geven dan de KNKB-kaatsers. Dit verlengt de opgavetermijn voor regiowedstrijden tot donderdag om 18.00 uur. Daarnaast wordt nadrukkelijk verzocht om kaatsers naar andere regio’s over te hevelen wanneer voor de wedstrijd in de eigen regio te weinig opgave is. Het staat de regio vrij om in het weekend hun eigen dag of dagdeel te bepalen. Er kan worden gepland vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag. Het verzoek is wel te kaatsen in dagdelen: of ‘s morgens of ‘s middags. Verder moet de wedstrijdlijst bestaan uit drie omlopen met wisselende maten.

Ook zijn er een aantal onderwerpen voor verbetering vatbaar. Met name de digitale opgave. Dit werd afgelopen seizoen niet duidelijk op knkb.nl weergegeven. De opgave zal in overleg met de medewerkers van het bondsbureau en de gebroeders Miedema beter worden opgezet. Daarbij moet het heel duidelijk zijn waar men moet kaatsen en welke wedstrijden er gepland staan. Ook zal voor het kaatsseizoen weer een avond worden gehouden om de digitale opgave (vanaf daadwerkelijke opgave t/m opmaak wedstrijdlijst) goed onder de knie te krijgen. De vraag rijst natuurlijk of alle federaties in 2016 overgaan op het digitaal opgeven. Verder is het uitgangspunt afgesproken dat kaatsers zich bij elke federatie mogen opgeven, tenzij er binnen de eigen federatie een wedstrijd wordt georganiseerd. Wil of kan een vereniging of federatie geen kaatsers van andere federaties ontvangen, dan moet dit bij de opgave op de KNKB-site worden vermeld.

Verder wordt de KNKB-site vernieuwd. Er zal een tabje met ‘regiokaatsen’ worden aangemaakt, waaronder alle bijzonderheden zullen worden vermeld.

Verder adviseert de werkgroep Regiokaatsen de bemensing van het overkoepelende bestuur (ofwel de vergaderingen in Wirdum bij Duhoux) uit te breiden waarbij één van de bestuursleden de portefeuille regiokaatsen in zijn beheer krijgt. Ook is het de bedoeling dat die bestuursleden meer ondersteuning aan de federaties kunnen geven.

Tevens kwam vanuit federaties de vraag hoe de toekomst wordt van federaties bij de gemeentelijke herindelingen van 2018. Het hoofdbestuur moet zich nog over deze vraag buigen. Wel is het de bedoeling dat een aantal studenten van de opleiding Sport, Gezondheid en Management (vroegere ALO) hier vanaf februari 2016 een onderzoek naar gaan verrichten.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers