contact zoeken wedstrijden

Zeven nieuwe trainers klaar voor 2016!

Op woensdag 25 november en 2 december j.l. hebben zeven kandidaten de opleiding Kaatstrainer 3 met een diploma weten af te ronden. De zeven kandidaten zijn afgelopen voorjaar in Easterein gestart aan hun opleiding en hebben via verschillende workshops en een stage hun diploma weten te bemachtigen.

Alle geslaagden zijn nu startbekwaam en in staat om zelfstandig trainingen bij kaatsverenigingen, federaties en kaatsscholen.
Bij de geslaagden zat dit jaar een bijzondere kandidaat: Fons Hoekstra. Fons is trainer bij KV Op’e Grins uit Jubbega, een vereniging in oprichting die de ambitie heeft om op termijn aan te sluiten bij de KNKB.
In het voorjaar van 2016 zullen er weer nieuwe Kaatstrainers opleidingen starten. Momenteel zijn er plannen om te starten in Anjum en Sint Anneparochie.
De geslaagden zijn: Gabriële Bouma, Roel Hekkema, Fons Hoekstra, Marco Lobrecht, André Tamminga, Lennart Terpstra en Neno Viëtor.

Positief oordeel NOC*NSF trainersopleidingen

NOC*NSF heeft tijdens de vier jaarlijkse kwaliteitscontrole van de trainersopleidingen geconstateerd dat de kwaliteit van de Kaatstrainers opleidingen van de FB Oranjewoud Kaatsacademie ruim voldoende is. Sinds 2012 zijn de kwalificaties van de trainersopleidingen van de diverse sportbonden gekoppeld aan de kwalificaties van de MBO opleidingen in Nederland. Dit betekent dit iemand met die deelneemt aan de Kaatstrainer 3 opleiding de competenties uit deze opleiding ook mag gebruiken voor zijn MBO niveau 3 opleiding, mits voldoende afgerond.
De FB Oranjewoud Kaatsacademie is erg trots op het behaalde resultaat en we zullen ook de komende jaren blijven werken aan het verbeteren en door ontwikkelen van onze trainersopleidingen.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers