contact zoeken wedstrijden

Kaatsmuseum zoekt minimaal 15 vrijwilligers!

Het is de bedoeling om in april 2016 het nieuwe Kaatsmuseum te openen. Om dit te realiseren moet er nog veel gebeuren, maar dat laat onverlet dat er ook al vast nagedacht wordt over de bemensing.

Hoewel zich al een behoorlijk aantal mensen heeft opgegeven om als vrijwilliger mee te helpen, zoeken wij nog altijd naar versterking. Er is vooral behoefte aan gastvrouwen en gastheren die mee willen helpen bij het ontvangen van bezoekers en het uitvoeren van daarbij behorende werkzaamheden, waaronder informatieverstrekking.
Het is bijzonder leuk werk in een inspirerende omgeving met veel voldoening.


Een ieder die daarvoor belangstelling heeft kan zich aanmelden bij Frans Dijkstra
Aanmelden kan op verschillende manieren:
· Telefonisch 058-2531652 en 06-51600528
· Via een e-mailbericht: info@kaatsmuseum.nl
Wilt u vooraf meer informatie dan kunt u ten alle tijde contact opnemen.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers