contact zoeken wedstrijden

Mantgum, Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule

De A-klasse gie in oere letter los as de B-klasse, en gie dus om 11.00 hinne. Der waard keatst yn twa poules fan fjouwer, dus elts koe sawiesa trije kear keatse. Dit wie foar it iene partoer mear suks. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers