contact zoeken wedstrijden

Unieke prestatie Easterein

De meisjes Roelie Kroondijk, Nynke Paauw en Corrie Kroondijk van De Foareker uit Easterein zorgden woensdag voor een historisch moment door voor de tweede achtereenvolgende keer het schoolkaatsen te winnen.

Dit is in de lange historie nog niet eerder gebeurt. In de finale werd Sint Bonifaciusskoalle, Reahûs met Trudie Hoekstra, Anna Boukje Altenburg, Wietske de Jager verslagen.

Bij de jongens was het De Romte Dronryp met Haye Tseard van der Hem, Rick Minnesma en Jorn Lars van Beem dit met de krans op naar school terug gingen. In de finale werdde Gosse de Haan, Pascal Poelstra en Hessel Postma van It Bynt Winsum verslagen.

Uitslagen Provinciale Schoolkaatswedstrijden.
Jongens:
1. De Romte Dronrijp: Haye Tseard v.d. Hem, Rick Minnesma, Jorn Lars van Beem
2. It Bynt, Winsum: Gosse de Haan, Pascal Poelstra, Hessel Postma
3. De Bron, Bolsward: Yoram Elzinga, Lucas Bangma, Niels Vrieswijk

Meisjes:
1. De Foareker, Easterein: Roelie Kroondijk, Nynke Paauw, Corrie Kroondijk
2. Sint Bonifaciusskoalle, Reahûs: Trudie Hoekstra, Anna Boukje Altenburg, Wietske de Jager
3. De Romte, Dronrijp: Julia Rienks, Senne Idsardi, Iris Veltman
3. De Cingel, Menaldum: Karin Polstra, Jildou de Groot, Marije Hiemstra

054 (800x600)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers