contact zoeken wedstrijden

NK Pupillen Jongens, 1e omloop

In Arum wordt vandaag gekaatst om het Nederlands Kampioenschap voor Pupillen jongens (10-11 jaar). Er staan 28 partuur op de wedstrijdlijst. Aanvang is 10:00 uur en de wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Melchers. Menaam is titelhouder in deze categorie.

Uitslagen 1e omloop

1) Niawier/Metselawier/Oosternijkerk - Winsum 1-5 2-6
3) Berltsum - 4) Spannum 5-5 6-0
5) Jellem-Bears - 6) Sexbierum-Pietersbierum 5-2 6-6
7) St.-Jabik - 8) Goënga 4-5 6-6
9) Exmorra - 10) Grou 5-3 6-0
11) Arum - 12) Bolsward 0-5 0-6
13) Hommerts - 14) Wommels 5-1 6-2
15) Goutum - 16) Easterein 5-4 6-0
17) Lollum-Waaxens - 18) Dronryp 4-5 4-6
19) Baard - 20) Menaam 5-1 6-4
21) Ingelum - 22) Ried 5-5 4-6
23) Morra-Liessens - 24) Bitgum 2-5 6-6
25) St.-Annaparochie - 26) Reahus-Turns 5-2 6-2
27) Tzum - Reduzum 5-0 6-0

IMGP0001 (800x532)
IMGP0007 (800x532)

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers