contact zoeken wedstrijden

NK Dames 2015, Boazum wint

Boazum met Nellie Rijpma, Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij is in St.-Annaparochie winnaar geworden van het Nederlands Kampioenschap voor dames senioren.

foto: KNKB Media

In de finale werd Franeker met Nicole Hempenius, Maaike Osinga en Manon Scheepstra met grote cijfers verslagen (5-0 6-0) Het was een super finale voor Boazum met scherp kaatsende zussen Sijbrandij met de degelijk balkeerder Nellie Rijpma. Via twee keer 6-6 stond Franeker binnen korte tijd een spel achter.

Franeker kwam niet in de partij en Boazum ging scherp en geconcentreerd door. Met een buitenslag van Manon Scheepstra en twee bovenslagen van Nynke Sijbrandij kwam 5-0 6-0 op de telegraaf. Nynke Sijbrandij behield op die stand de kaats.

Het is voor het jubilerende Boazum de eerste keer dat het NK voor dames senioren is gewonnen. Franeker blijft nog zeker een jaar wachten op de eerste NK overwinning voor dames. Manon Scheepstra grijpt door het verlies in de finale naast het winnen van de "Wimpel". Dit is de prijs voor het winnen van de Ald Meierspartij, Jong Fammepartij, Dames PC en NK Dames.

1) Boazum (Nellie Rijpma, Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij
1e omloop: Groningen 5-1 6-4
2e omloop: Reduzum 5-2 6-0
3e omloop: Wommels 5-2 6-4
halve finale: Leeuwarden 5-2 6-4
Finale: Franeker 5-0 6-0

2) Franeker (Nicole Hempenius, Maaike Osinga en Manon Scheepstra
1e omloop: Peins 5-0 6-0
2e omloop: Berltsum 5-1 6-2
3e omloop St.-Annaparochie 5-3 6-4
halve finale: Easterlittens 5-0 6-2
finale: Boazum 0-5 0-6

3) Easterlittens (Ellen Jorritsma, Margriet Bakker, Annelien Broersma)
1e omloop: Mantgum 5-1 6-4
2e omloop: Bitgum 5-3 6-6
3e omloop: Grou 5-3 6-0
halve finale: Franeker 05 2-6

3) Leeuwarden (Fenna Lemstra, Marie-jetske Lettinga, Bianca van der Veen)
1e omloop: Dronryp 5-5 6-2
2e omloop: Damwald
3e omloop: Staand nummer
halve finale: Boazum 2-5 4-6

Foto: KNKB Media
Foto: KNKB Media

Luister naar Wiljo Sijbrandij

Luister naar Manon Scheepstra.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers