contact zoeken wedstrijden

NK schooljongens 2015, EXMORRA WINT FINALE (update)

Exmorra, Christiaan Stremler, Dennis Strikwerda en Pieter Jan Leijenaar zijn winnaar geworden van het NK schooljongens. In de finale werd gewonnen van Mantgum, Gjalt Sjirk de Groot, Ignas Dijkstra en Jelle Terpstra. De finale eindigde in 5 - 2 en 6 - 4. Dennis sloeg op deze stand de kaats voorbij.

Foto: KNKB Media

FINALE:

1e prijs:
Exmorra, Christiaan Stremler, Dennis Strikwerda, Pieter Jan Leijenaar.

1e omloop, Minnertsgea 5 - 3
2e omloop, Arum 5 - 2
3e omloop, Grou 5 - 1
Halve finale, Winsum 5 - 0

2e prijs:
Mantgum, Gjalt Sjirk de Groot, Ignas Dijkstra, Jelle Terpstra

1e omloop, Hommerts Jutryp 5 - 1
2e omloop, Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 5 - 2
3e omloop, Menaam 5 - 3
Halve finale, 5 - 3


3e prijs:
Winsum, Wessel Hilverda, Hessel Postma, Gosse de Haan
1e omloop, Sexbierum-Pietersbierum 5 -1
2e omloop, Witmarsum 5 - 0
3e omloop, Bolsward 5 - 1
Halve finale verloren tegen Exmorra

Kimswerd,Martijn Wiersma, Klaas Westra, Karel Monfils
1e omloop, St.Anna parochie, 5 - 1
2e omloop, Anjum 5 - 4
3e Weidum 5 - 5

2e prijs Mantgum NK schooljongens
2e prijs Mantgum NK schooljongens
3e prijs NK schooljongens, Kimswerd en Winsum

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers