contact zoeken wedstrijden

NK Dames 2015, 1e omloop

In St.-Annaparochie wordt gestreden om het Nederlands Kampioenschap voor dames senioren. De afdeling Berltsum is titelhouder. Er staan 28 partuur op de wedstrijdlijst en staat onder leiding van scheidsrechters Van der Zee en Wierstra

Uitslagen 1e omloop

1) Wommels - 2) Raerd 5-0 6-0
3) Minnertsga - 4) Sexbierum/Pietersbierum 1-5 6-6
5) Reduzum - 6) Ee 5-5 6-2
7) Groningen - 8) Boazum 1-5 4-6
9) Berltsum - 10) Folsgare 5-0 6-4
11) Peins - 12) Franeker 0-5 0-6
13) Stiens - 14) Deinum 1-5 6-6
15) Wiuwert/Britswerd - 16) St.-Annaparochie 0-5 4-6
17) Bitgum - 18) Wolsum 5-2 6-2
19) Mantgum - 20) Easterlittens 1-5 4-6 
21) Huizum - 22) Wergea 1-5 0-6
23) Easterein - 24) Grou 4-5 6-6
25) Leeuwarden - 26) Dronryp 5-5 6-2
27) Gytsjerk - 28) Damwald 1-5 6-6

Foto: KNKB Media
Foto: KNKB Media
Foto: KNKB Media
Foto: KNKB Media
Foto: KNKB Media
Foto: KNKB Media
Foto: KNKB Media
Foto: KNKB Media
Foto: KNKB Media
Foto: KNKB Media

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers