contact zoeken wedstrijden

De winnaars van de enquête communicatie:

De winnaar van de VIP-kaarten van de PC is dhr. Jelmer Siegersma uit Berlikum. De chocoladeletters zijn gewonnen door J.F. Heida te Baard, H. Zwart te Stiens, P. van Dijk te St. Jacob, S. Riewald te Dronrijp, W.H. Nicolay te Britsum, J.Wijnstra te Weidum, L. Okkinga te Menaldum, E. Osinga te Berlikum en H. de Wolff te St. Nic.

Van de 10de winnaar was het emailadres niet direct te herleiden naar een naam. Hij/zij is gevraagd zich te melden maar dat is tot dusver nog niet gebeurd.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers