contact zoeken wedstrijden

Steun het kaatsmuseum

Op verzoek van het Kaatsmuseumbestuur vraagt het bestuur van de KNKB uw aandacht voor het volgende:


Steun het Kaatsmuseum door eenmalig een bedrag te schenken

We zijn er nog niet helemaal, want voor de aankoop van het ABN-AMRO bankgebouw aan de Voorstraat 76 te Franeker moeten we de laatste financiële gaten nog stoppen.
Draag een steentje bij door uw bijdrage over te maken op

IBAN NL38 RABO 0128 3534 57 ten name van de Stichting Collectie en Documentatie Kaatsmuseum onder vermelding ‘gift kaatsmuseum’.

Stand van zaken - Aankoop
Het is de bedoeling dat het Kaatsmuseumbestuur in de tweede helft van december 2014 het ABN-AMRO bankgebouw aankoopt, maar dan moet het nu nog ontbrekende bedrag van zo ´n € 8.500 er zijn. Daarom doen wij een beroep op de leden van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond om eenmalig een bedrag te schenken en daarmee de aankoop van het ABN-AMRO bankgebouw mogelijk te maken.

Stand van zaken – Verbouw en inrichting pand
Voor de verbouw en inrichting van het pand om er een Kaatsmuseum van te maken zijn er bij diverse fondsen aanvragen gedaan (en in sommige gevallen al toegezegd). De komende weken tot uiterlijk half december zullen nagenoeg alle betrokken fondsen over deze aanvragen besluiten nemen. Naar de verwachting van het Kaatsmuseumbestuur is de totale financiering van het totale projectplan medio december 2014 volledig rond.

Mocht u reeds een bedrag overgemaakt hebben dan zeggen we u daarvoor hartelijk dank en vragen we u deze oproep als niet aan u gericht te beschouwen.

Namens het Kaatsmuseumbestuur,

Jan Hiemstra, voorzitter

Stryk mei de hân oer jo keatshert en stypje it Keatsmuseum mei in ienmalige jefte

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers