contact zoeken wedstrijden

Extra AV op 4 december 2014

Op donderdag, 4 december 2014, om 20.00 uur, vindt in de Tulip Inn te Franeker een extra Algemene Ledenvergadering van de KNKB plaats.

De besturen van de verenigingen en federaties en een aantal andere betrokkenen zoals leden van de KPC, Kaatsmuseum, VVK, media e.d. worden hierbij opnieuw uitgenodigd. De belangrijkste punten van de agenda zijn de wijzigingen van de Statuten op het gebied van ongewenst gedrag en de namens 10 verenigingen ingediende motie een discussie te voeren over de locatie van het Bondsbureau. De volledige agenda, de nieuwe (voorgestelde) tekst van de Statuten en notulen van afgelopen vergadering van 20 november wordt z.s.m. in een mail de genodigden toegezonden

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers