contact zoeken wedstrijden

Freule 2014: Dirjan Bouma, "Dan bin je sa ûnoazel om de bal foaryn te jaan"

Dirjan Bouma van Grou was na het verlies tegen Winsum realistisch. "We ha safolle kansen hân".

KNKB Media sprak met Bouma

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers