contact zoeken wedstrijden

Ferwert, Schooljongens Door elkaar loten B + herk

Prijswinnaars bij de schooljongens d.e.l. partij van zaterdag 26 juli te Ferwert: 1e prijs Jelmer de Vries - Bitgummole Max Dirk van Wigcheren - Berltsum 2e prijs Redmer Zaagemans - Witmarsum. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers