contact zoeken wedstrijden

Jubileum Jong Feinte 2014

De Jong Feinte wedstrijd is negen jaar geleden opgezet om een brug te slaan tussen de jongens en senioren categorie. Nu voor de 10e keer deze wedstrijd die nu een vast plekje heeft in de wedstrijdagenda van de KNKB.

foto: Elisabeth fotografie

De finale tussen de parturen van Frjentsjer (Djurre Seerden, Allard Hoekstra, Jan Schurer) en Seisbierrum-Pietersbierrum (Johannes van der Veen, Kees van der Schoot, Jelte Vissser).

Yn it lêste earst komme der twa keatsen en op in stân fan 5-5 2-2 pakt sawol Seisbierrum as Frjentsjer in keats: 5-5 4-4. Dan in prachtige boppeslach fan Kees van der Schoot en sa pakke se de 6 yn dit spannende lêste earst. Dan in sitbal fan Jan Schurer: alles oan 'e hang! Dan giet de bal krekt bûten fan Jan Schurer en sa wint Seisbierrum-Pietersbierrum de finale fan de lustrum-edysje fan de Jong Feinte Partij

1e prijs: Sexbierum/Pietersbierum, Johannes v/d Veen, Kees van der Schoot, Jelte VIsser
2e prijs: Franeker, Djurre Seerden, Allard Hoekstra, Jan Schurer
3e prijs: St.Jabik, Bauke Triemstra, Enno Kingma, Rick Poortstra
             Peins, Wessel van Wier, Jolt Vollema, Menno van Zwieten

foto's: Elisabeth fotografie

GN7F1523
GN7F1532
GN7F1598
GN7F1718

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers