contact zoeken wedstrijden

Deelnemende parturen 161ste PC

Na de wedstrijden in Minnertsga, Makkum, Morra Lioensens, Bolsward en Leeuwarden zijn vijftien van de zestien parturen bekend die woensdag 30 juli zullen deelnemen aan de 161ste PC.

De KNKB heeft dit seizoen de zogeheten gestuurde loting ingevoerd. Dit is een evenredig en eerlijk systeem waardoor de ranking beter tot z´n recht komt. Op voorstel van de PC wordt de gestuurde loting ook op de PC toegepast.

Met de PC is besloten dat de twee hoogst genoteerde ‘ranking’ parturen (Martijn Olijnsma en Tjisse Steenstra) respectievelijk over de eerste en over de tweede acht parturen worden geloot. Dit is overeenkomstig het huidige beleid van de KNKB.

De formaties van Willem Heeringa, Menno van Zwieten, Arnold Zijlstra en Johannes van der Veen kaatsen donderdagavond de Keatsoff voor de laatste ticket voor deelname aan de PC.

De vijftien geplaatste parturen moeten zich opgeven via de website van PC-Franeker.
 Klik hier voor het opgave formulier

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers