contact zoeken wedstrijden

St.Nicolaasga, Heren 50+ Afdeling afd NK

Harlingen wint vijfde Bondspartij 50 plus

Natuurlijk weten we wel dat deze partij het Nederlands kampioenschap in de 50 plusklasse heet, maar de deelnemers aan deze partij zaterdag in Sint. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

NK in cijfers 1 Berlikum, ( Eeltsje Wiersma, Fedde van der Graaf, Johan
Wiegersma) - 2 Bolsward ( Jan Houwer, Jan de Boer, Roel Venema) 2-5 6-6,
3 Folsgare (Bauke Posthuma, Pieter Mollema, Jurjen Dijkstra - 4 Makkum ( Jan Tuinier, ?? En ??) 5-2 6-4. 5. Ried (Wietse Punter, Evert Siderius en Fetze Jan Kooistra - 6 Stiens ( Hans Felkers, Fokke Dijkstra en Hotze
Rusticus) 0-5 4-6, 7 Franeker ( Henk Deelstra, Jan Sipma Ludwig Seerden)
- 8 Sint Annaparochie ( Jan Dijkstra, Anton Kingma Johannes Hiemstra)
5-4 6-6, 9 Menaam (Jetze Visser, Tetman vd Meulen Willem Bijlsma - 10 Winsum ( Hielke Raukema, Jan Feenstra, Bouwe vd Veer) 5-5 en 6-6 ( Winsum wint), 11 Dokkum (Freerk Dijkstra, Sikke Koster, Mink Jelle
Zijlstra) - 12 Goenga ( Catrinus Kooistra, Harmen van Gelderen, Age van der Goot) 5-3 6-4, 13 Harlingen (Pollie Kwast, Eddy Sjollema en Peter
Kwast) - 14 Goutum ( Andries Idzerda, Albert Walsweer, Jos de Vries),
5-2 6-4, 15 Sint Nicolaasga, (Willem Leenes, Ferdinant van der Werf Jan
Buitenga) - 16 Easterein ( Douwe Durk Reitsma, Sipke Hiemstra, Tjerk
Okkinga) 5-5 6-4, 17. Tytsjerk (Henk Bloembergen, Wim Jousma, Klaas
Sobel) - 18 Easterlittens (Freek Ebbinge, Sjouke de Groot, Durk Punter)
5-3 6-4, 19 Minnertsga ( Auke Akkerman, Jaap van Rees, Geert Faber) - 20. Dronryp ( Wipke Saakstra, Dirk van der Leest , Siebe Marra) 5-5 6-2 , 21. Sint Jacobiparochie ( Thijs Houtsma, Dirk Poortstra, Piet
Machiela) - 22 Jorwert (Jelte Dijkstra, Egbert van der Hem, Piet
Zondervan) 5-5 6-4. Tweede omloop Bolsward - Folsgare 5-1 6-6, Stiens - Franeker 5-4 6-6, Winsum - Dokkum 1-5 4-6, Harlingen - Sint Nicolaasga
5-1 6-6, Tytsjerk - Minnertsga 4-5 2-6, Sint Jacobiparochie staand nummer Derde omloop Sint Jacobiparochie - Bolsward 5-3 6-2, Stiens - Dokkum 5-1 6-0, Harlingen - Minnertsga 5-1 6-6 Vierde omloop Sint Jacobiparochie - Stiens 5-5 6-4, Harlingen staand nummer Finale Harlingen - Sint Jacobiparochie 5-4 6-4

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers