contact zoeken wedstrijden

St.Jacobiparochie, Schooljongens Door elkaar loten del + verl. afd (3 tallen)

1e Pier Koopmans Weidum
Paul Dijkstra Bitgumermole
Gerben de Boer Gaast

2e Gabe Jan v Popta Lollum
Wieberen Bruinsma Inglum
Dooitze de Boer Gaast

Foto: Jan Bonefaas

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers